EUR
4,76 RON
(-0.04%)
USD
4,19 RON
(-0.01%)
GBP
5,48 RON
(-0.22%)
CHF
4,19 RON
(+0.05%)
AUD
2,98 RON
(+0.85%)
CAD
3,18 RON
(-0.02%)
BGN
2,43 RON
(-0.1%)
RUB
0,06 RON
(-0.38%)
ZAR
0,30 RON
(-0.33%)
BRL
1,11 RON
(+1.15%)
CNY
0,62 RON
(-0.02%)
INR
0,06 RON
(-0.02%)