35 de ani de la inaugurarea metroului bucureştean

La 16 noiembrie 2014, s-au împlinit 35 de ani de la punerea în funcțiune a primului tronson de metrou din București, parte a magistralei I, care avea șase stații și funcționa între Semănătoarea și Timpuri Noi. Trei zile mai târziu, la 19 noiembrie 1979, se inaugura oficial acest tronson și era dat în exploatare, în beneficiul călătorilor.

Pentru satisfacerea cererii de transport în comun în municipiul București, încă din anul 1970 s-au prevăzut trasee majore de suprafață care să preia fluxurile de călători, însă acestea nu ofereau soluții corespunzătoare și condiții prevăzute de confort. Ca urmare, s-a impus introducerea sistemului de transport cu metroul, soluție optimă atât pentru descongestionarea traficului de suprafață, cât și pentru transportul călătorilor în condiții de confort, siguranță și rapiditate sporită. În urma studiilor preliminare efectuate în perioada 1972-1975, au început simultan proiectarea și construcția metroului.

La 15 februarie 1972, se hotărăște instituirea unei comisii care să elaboreze propuneri concrete privind realizarea metroului. Doi ani mai târziu, la 25 noiembrie 1974, se hotărăște declanșarea lucrărilor premergătoare: studii, analize, proiecte. În februarie 1975 se înființează Întreprinderea Metroul București care avea rolul de constructor al întregii rețele de transport. După această dată începe construirea tunelurilor și proiectarea trenurilor.

„Primul țăruș” al șantierului a fost ”bătut” la 20 septembrie 1975. După acest eveniment aveau să treacă ceva mai mult de patru ani de șantier și Bucureștiul intra în categoria primelor, la vremea aceea, circa 60 de metrouri din lume, în 1974 Praga devenind al 50-lea oraș cu metrou în funcțiune.

Ritmul de construcție în această primă etapă a fost de 2 km pe an, ceea ce în mod absolut nu înseamnă prea mult, dar față de o lucrare în premieră pe țară, constituia un ritm bun. În scurt timp, ritmul de construcție avea să se dubleze, păstrându-se același până la încheierea lucrărilor și la ultima magistrală. În continuare, metroul s-a realizat într-un ritm de 4 km pe an, mult mai bun decât media înregistrată pe glob.

Execuția stațiilor de metrou în incintă având pereți mulați cu capac se bazează pe ideea utilizării, pe perioada execuției, a planșeului de acoperiș al stației, ca element de sprijinire a incintei de pereți mulați. În această idee, acoperișul stației se pretoarnă, înainte de realizarea celorlalte elemente de structură, rezemându-se pe pământ, pe capetele pereților mulați și pe stâlpii metalici lansați în tranșee forate la adâncime.

Construirea de tuneluri în subteran, cu ajutorul scutului, i-a preocupat pe proiectanți din primele zile ale existenței Întreprinderii Metroul București. Această soluție nu se putea definitiva până nu se creau toate elementele ei componente: utilajul de avans și montaj al bolțarilor prefabricați — scutul — producția de bolțari ș.a.m.d.

Trebuia optat pentru un tip de scut care se putea produce repede în țară și să fie în măsură să țină frontul stratificației, care urma să fie străbătută, fiind în bună parte nisipoasă, iar instalațiile edilitare subtraversate, multe din ele, erau sensibile la tasări. S-a ales tipul de scut semisecurizat, cu front deschis, dar tracționat cu sutare și orizontale care rup taluzul de cădere a nisipului.

Scuturile pentru tunelurile de metrou au fost proiectate de IPCF pe baza temei elaborate de Întreprinderea Metroul București și au fost executate la Întreprinderea 23 August București.

În anul 1977, a fost înființată Întreprinderea de Exploatare a Metroului București (IEMB) în subordinea Ministerului Transporturilor — Departamentul Căilor Ferate, iar la 16 noiembrie 1979 a fost pus în funcțiune primul tronson de metrou.

Prin HG nr. 686/1991 IEMB se transformă în Întreprinderea de Exploatare a Metroului București METROREX, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, având ca obiect de activitate principal ”transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, pentru satisfacerea interesului public, social și de apărare civilă”. Totodată, prin HG nr. 266/1993 s-a recunoscut ”caracterul de monopol natural și strategic” al metroului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata