ANRP şi Ministerul Justiţiei primesc cele mai mari sume suplimentare, la a treia rectificare bugetară

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților /ANRP/ va primi sume suplimentare de 457 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite în sarcina instituției prin titluri executorii, iar Ministerul Justiției – 414,5 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială, potrivit proiectului de act normativ pentru a treia rectificare bugetară din 2014.

Alte sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru Ministerul Public — 208,2 milioane lei, din care 205,8 milioane lei sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și 2,4 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — 174,1 milioane lei, în principal reprezentând hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, precum și pentru finanțarea contravalorii sentințelor definitive și irevocabile ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Ministerul Transporturilor — 168,5 milioane lei, în principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale și pentru contravaloarea serviciilor de navigație aeriană de rută restante.

De asemenea, Ministerul Educației Naționale va primi 140,6 milioane lei pentru plata hotărărilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale, din care 111 milioane lei aferente personalului din unitățile de învațământ universitar, Ministerul Apărării Naționale — 73 milioane lei, reprezentând suplimentarea cu 100 milioane lei pentru achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, în scopul creșterii capacității operaționale a Armatei Române și reducerea cu 27 milioane lei la cheltuieli de personal urmare a economiilor înregistrate, Ministerul Afacerilor Interne — 35,4 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială, Ministerul Culturii — 9 milioane lei pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, pentru finanțarea restaurării monumentelor istorice precum și pentru Palatul Culturii din Iași.

Majorarea contribuțiilor de asigurări sociale, determinată de plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale, va avea ca efect creșterea veniturilor din contribuții a bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se diminuează cu suma de 847,4 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar bugetul Ministerului Sănătății se diminuează cu suma de 252,2 milioane lei reprezentând transferuri de echilibrare către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit proiectului de rectificare bugetară, bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se diminuează cu suma de 667,4 milioane lei.

Proiectul mai prevede suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 2,082 miliarde lei, respectiv suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 53,4 milioane lei, destinate plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 1,302 miliarde lei, pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul preuniversitar de stat, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, precum și suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 726,7 milioane lei, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, achitării ratelor de capital pe anul 2014 și 2015, precum și pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata