APIA: Rentierii agricoli îşi pot încasa rentele numai după vizarea carnetelor specifice

Rentierii agricoli pot intra în posesia rentei viagere aferentă anului 2013 după vizarea anuală a carnetului specific până la data de 29 august 2014, informează, vineri, într-un comunicat , Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură /APIA/.

Vizarea carnetelor de rentier agricol se face atât la Centrul APIA al Municipiului București sau Centrul județean APIA Ilfov, cât și în cadrul centrelor județene al Agenției.

Potrivit sursei citate, pentru vizarea documentului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opțional) și decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de către moștenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula, definitivă și irevocabilă’ (original și copie), Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate sau pașaportul moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata