ASF a constituit opt grupuri de lucru în vederea identificării şi adoptării de măsuri pentru atingerea obiectivelor pe 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a constituit opt grupuri de lucru în vederea identificării și adoptării de măsuri, pe termen scurt, mediu și lung pentru atingerea obiectivelor pe anul 2016, dar și pentru modernizarea și dezvoltarea piețelor financiare non-bancare, potrivit unui comunicat remis miercuri.

Potrivit ASF, grupurile de lucru vor elabora propuneri de modificare a prevederilor legislative și vor identifica soluții pe mai multe paliere care includ toate cele trei sectoare reglementate și supravegheate de către ASF, respectiv asigurări, piață de capital și pensii private.

Reprezentanții ASF susțin că, după întâlnirile cu reprezentanții transportatorilor și ai societăților de asigurare, au fost constituite două grupuri de lucru în vederea soluționării problemelor identificate pe piața asigurărilor auto. Astfel, primul grup de lucru, coordonat de către Marius Vorniceanu, vicepreședinte ASF, va fi constituit din reprezentanți ai ASF, ai Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ai Ministerului Transporturilor și ai patronatelor din domeniul transporturilor.

„Principalele direcții de acțiune ale grupului de lucru vor fi axate pe realizarea de propuneri pentru actualizarea Legii 136/1995 și pentru revizuirea normelor privind polița de răspundere civilă auto (RCA), precum și pe identificarea de soluții privind reglementarea despăgubirilor pentru daunele morale și vătămările corporale„, se menționează în comunicat.

Potrivit ASF, cel de-al doilea grup de lucru este coordonat de către președintele ASF, Mișu Negrițoiu, și este format din reprezentanți ai ASF, ai UNSAR, ai Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR) și ai MAI. Grupul va propune mai multe măsuri pentru creșterea transparenței privind accesul la informațiile esențiale, informarea corespunzătoare a consumatorilor și diseminarea de informații corecte, complete și furnizate la timp.

De asemenea, membrii grupului vor face propuneri pentru creșterea calitativă și cantitativă a informațiilor furnizate de entitățile supravegheate de ASF, precum și pentru eficientizarea mijloacelor de colectare, analiză și diseminare de informații privind piețele financiare nebancare utilizate de ASF, inclusiv a bazelor de date CEDAM și MiFID.

Reprezentanții ASF precizează că celelalte șase grupuri de lucru vor efectua analize și vor propune soluții cu privire la domenii-cheie din piețele supravegheate.

Astfel, în ceea ce privește asigurările de locuințe, reprezentanții ASF au menționat ca obiective: propuneri pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare și soluții privind completarea eficientă a asigurărilor obligatorii de locuințe cu cele facultative.

De asemenea, în ceea ce privește asigurările de sănătate și cele agricole, printre obiectivele amintite se numără: elaborarea unui pachet de măsuri pentru creșterea gradului de accesibilitate și atractivitate a pieței asigurărilor de sănătate și a celor agricole și stimularea produselor de asigurare de sănătate și a celor agricole cu utilitate maximă pentru consumatori.

Totodată, se menționează elaborarea cadrului de reglementare aferent fondurilor mutuale pentru agricultură, precum și promovarea modificării legislației specifice sau incidente, primare și secundare.

Referitor la distribuția produselor de asigurări și pensii private, obiectivele sunt: elaborarea legislației secundare aplicabile intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, în conformitate cu directiva privind distribuția produselor de asigurări, precum și distribuția online a produselor de asigurare, simplificarea distribuției produselor de asigurare și de pensii private prin diversificarea canalelor de distribuție, inclusiv prin creșterea anvergurii implicării instituțiilor de credit în lanțul de distribuție.

În ceea ce privește pensiile facultative și ocupaționale, obiectivele sunt: stimularea economisirii pe termen lung în cadrul fondurilor de pensii facultative și măsuri pentru promovarea înființării sistemului de pensii ocupaționale.

Potrivit ASF, referitor la formarea profesională și educația financiară obiectivele sunt prezentate propuneri pentru eficientizarea cadrului de formare profesională, măsuri pentru îmbunătățirea gradului de educație și cultură financiară a populației și sporirea gradul de implicare a Institutului de Studii Financiare în creșterea nivelului educației financiare a consumatorilor.

Grupurile de lucru au fost transmise și Comisiilor de buget, finanțe și economice din Senat și Camera Deputaților, cu invitația de a participa. ASF precizează că propunerile concrete rezultate din activitatea celor opt grupuri de lucru vor fi aduse la cunoștință opiniei publice pe măsură ce vor fi elaborate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata