ASSAI cere ASF amendarea cu zeci de mii de euro a societăţilor de asigurări cu peste 50 de reclamaţii întemeiate pe lună

Companiile de asigurări vor trebui să aibă desemnat din cadrul societății un colectiv de analiză și soluționare a petițiilor, să dețină și să mențină operațional și un sistem on-line de primire a petițiilor de la petenți, potrivit unui proiect de normă al Autorității de Supraveghere Financiară /ASF/ privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și intermediarilor în asigurări.

Conducerea executivă a asigurătorilor și intermediarilor în asigurări și coordonatorul colectivului de analiză și soluționare a petițiilor sunt direct răspunzători de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențierea și rezolvarea petițiilor ce le sunt adresate, legalitatea soluțiilor adoptate și de respectarea condițiilor de asigurare, în cazul asigurărilor facultative, și de comunicarea soluțiilor adoptate în termenul legal către ASF și/sau către petenți, după caz, prevede proiectul de normă.

În vederea soluționării corespunzătoare și în termenul legal a petițiilor care le sunt adresate atât direct, cât și prin intermediul ASF, asigurătorii au obligația să dețină proceduri scrise de primire și soluționare a petițiilor atât la sediul central al asigurătorului, cât și la sediile teritoriale ale acestuia, menționează proiectul.

Societățile care aduc modificări procedurilor existente au obligația de a le transmite ASF, însoțite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea modificării lor. Procedurile de soluționare a petițiilor, informațiile despre modalitățile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, precum și informațiile referitoare la adresa de e-mail și numărul de telefon unde se pot solicita informații despre stadiul rezolvării petițiilor trebuie să fie permanent accesibile publicului la sediu și pe site-ul asigurătorilor.

De asemenea, companiile de asigurări au obligația să dețină și să mențină un registru unic de petiții în format electronic, pe an calendaristic, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petițiile inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poștă electronică, prin sistemul on-line.

Companiile de asigurări trebuie să răspundă la fiecare petiție primită direct de la petent în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, și să transmită electronic, în format .pdf, pentru fiecare solicitare primită de la ASF, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres, documentele justificative.

‘În cazul în care din analiza notei de fundamentare întocmite de către colectivul de analiză și soluționare a petițiilor, transmisă ASF, rezultă că prin soluția adoptată nu sunt respectate drepturile asiguraților / persoanelor păgubite sau se constată întârzierea nejustificată a transmiterii documentației solicitate, fapt care poate conduce la nesoluționarea în termenul legal a petițiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară adoptă, individual sau cumulativ, următoarele măsuri: comunică asigurătorilor și intermediarilor în asigurări în cauză punctul său de vedere privind soluționarea aspectelor semnalate în petiții și dispune reanalizarea, în regim de urgență, în conformitate cu dispozițiile legale, a soluției comunicate Autorității de Supraveghere Financiară și/sau petentului; efectuează un control inopinat asupra modului de rezolvare a aspectelor semnalate în petiții de către asigurătorul și intermediarul în asigurări în cauză și aplică măsurile sancționatorii pentru încălcarea prevederilor legale’, se mai spune în proiectul de normă al ASF. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata