Astăzi, 25 februarie 2014 – termen de declarare a impozitului pe profit pentru anumite categorii de contribuabili

22

 

ANAF informează contribuabilii, că potrivit art. 34 alin. 5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit pentru anul 2013, până la data de 25 februarie:

– organizaţiile nonprofit;

– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Încadrarea în activităţile din domeniul agriculturii prevăzute mai sus este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură se face la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în care veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele menţionate, aceştia vor aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 34 alin. (1) din Codul Fiscal.

Pentru declararea impozitului pe profit contribuabilii menţionaţi mai sus depun „Declaraţia privind impozitul pe profit”, cod 101, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata