C.T. URBAN ART CONSTRUCT SRL – notificarea deschiderii procedurii de faliment

CUI: 22323916
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014
1. Număr dosar 12620/3/2013 Tribunal Bucuresti Secţia a VII-a Civila, Termen 05.02.2014, C 8.

2. Arhiva/registratura instantei la parter, program zilnic intre orele 0930 – 1400, B-dul Unirii nr.37 sector 3.

3. Debitor: SC CT URBAN ART CONSTRUCT SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 6, str. Mihailescu Vintila nr.19, bl. 62, sc. B, et.5, ap. 88, avand CUI 22323916 si J40/16157/2007.

4. Creditori: Lista anexa.

5. Lichidator judiciar CII Diaconu G Ioana str.Foisorului Nr.9, bl.F6C, sc.1, ap.32, sector 3, Bucuresti.

6. Subsemnata Diaconu G Ioana, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC URBAN ART CONSTRUCT SRL, numita prin Incheierea de sedinta din data de 18.09.2014 a Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment – planul de reorganizare nu a fost votat in conditiile stipulate de Legea 85/2006, astfel incat planul de reorganizare propus de debitoare a fost infirmat;

7.1.Debitorul CT Urban Art Construct SRL. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului CT Urban Art Construct SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.11.2014.

În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generala:
– Termenul limita pentru verificarea creanţelor, de întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar – 29.11.2014;
– Termenul de depunerea la Tribunal a contestaţiilor – 07.12.2014;
– Termenul limita pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat – 23.12.2014;

8.Deschiderea procedurii generale de insolventa se notifică la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

INFORMATII SUPLIMENTARE

1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Bucuresti „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3) Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia sau prin posta.

4) In cazul in care se solicita inscrierea in tabelul preliminar a dobanzilor, penalitatilor sau a accesoriilorf se va depune anexat cererii, modalitatea de calcul a acestora, cu mentiunea ca nu vor putea fi incluse in tabelul preliminar accesorii calculate dupa data deschiderii procedurii, fiind aplicabile dispozitiile art.41 din Legea nr. 85/2006.

5.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori :

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei).

In conformitate cu prevederile art.146 din Legea nr. 85/2006, constituie infractiune: “Fapta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”.

Lista creditorilor SC CT Urban Art Construct SRL

– D.G.F.P. – Bucuresti in reprezentarea A..F.P. Sector 6 Str. Prof. dr. Dimitrie Gerota nr. 13 sector 2 Bucuresti.
– Administratia Fondului pentru Mediu Sp.Independentei, nr. 294 Corp A, sector 6, Bucuresti.
– ARABESQUE SRL – Galati, str. Timisului, nr.1, juddetul Galati.
– ARECO EXIM SRL – B-dul Camil Ressu, nr.40, bl.c13, ap.43, sector 3, Bucuresti.
– AS COLOR IMPORT-EXPORT SRL – str. Stirbei Voda, nr. 20, ap.30, sector 1, Bucuresti.
– CARPAT BETON SRL – Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Cladirea C2, etaj 1, sector 1, Bucuresti.
– CIP HARVIN SRL – STR. Andrei Saguna nr.174, Loc. Harman, jud. Brasov.
– EURIAL INVEST SRL – B-dul Iuliu Maniu, nr. 572-574, sector 6, Bucuresti.
– HOLCIM (Romania) SA – Bucuresti , Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etaj 7 si B sector 1.
– MARMURA PANTELIMON SRL – B-dul Preciziei, nr.1, et.4, sector 6, Bucuresti.
– NBG LEASING IFN SA -str. George Constantinescu, nr.3, Cladire BOC, et.3, sector 2 Bucuresti.
– PARCHET EXPERT SERVICII SRL – str. Clabucet, nr. 56-58, sector 1, Bucuresti.
– ROMSTAL IMEX SRL – Sos Vitan-Baresti, nr. 11A, Sector 4, Bucuresti.
– TOI CRISTIAN.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata