CAB a decis confiscarea terenului pe care se află sediul posturilor de televiziune Antena 1 şi Antena 3

O altă măsură luată de magistrați a fost aceea a menținerii măsurilor dispuse de DNA în cursul urmăririi penale prin care s-au instituit unele măsuri asigurătorii asupra bunurilor și a sumelor de bani aparținând inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune astfel cum au fost extinse prin încheierea de ședință din 1 iulie a Curții de Apel București: sumele de bani disponibile în conturile bancare deținute de Dan Voiculescu la BRD SA până la concurența sumei de 15 milioane lei, sold la data aplicării măsurii de aproximativ 310.000 euro, peste 1,1 milioane dolari, peste 93.000 lei, peste 236 franci elvețieni și, respectiv 433 GBH—n.n. și RBS Bank SA București până la concurența sumei de peste 5 milioane lei — sold la data aplicării măsurii de aproximativ 13.000 dolari, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din 3 noiembrie 2008; B — imobilul situat în București, strada Șoseaua Dimitrievici Pavel Kiseleff, nr 22, et. 2, ap 6, sector 1 — aflat în proprietatea lui Dan Voiculescu cu o valoare estimata de 250.000 euro pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător prin procesul-verbal din 3.11.2008.

CAB a menținut măsurile asigurătorii în privința a peste 5.600 de acțiuni, respectiv aproximativ 5400 de acțiuni, la Grupul Industrial Voiculescu și compania Grivco SA, în valoare de peste 2,5 milioane lei, respectiv peste 2,4 milioane lei, adică 39,125% și 37,375% din capitalul social al acestei societăți, donate celor două fiice.

Instanța a decis ca organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare organele de cercetare penală să fie desemnate de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1 București, care vor colabora cu: Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Oficiul Național al Registrului Comerțului; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Autoritatea Națională a Vămilor; Garda Financiară; Banca Națională a României; Inspectoratul General al Poliției Române; Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale și va încunoștința Curtea de Apel București rezultatul verificărilor.

Instanța a dispus sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale UE din MJ să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile și imobile ale lui Dan Voiculescu, celor două fiice, inclusiv a conturilor firmelor la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, situate în țară sau în străinătate, cu mențiunea că în cererea ce urmează a fi adresata prin Rețeaua Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN) se va specifica că este necesara și identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părțile menționate sunt împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menționate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali.

„Biroul va încunoștința de urgență rezultatul verificărilor. După identificarea bunurilor, conform 397 alin. 4 C pr. pen., Curtea va completa, după caz, un certificat de indisponibilizare (…) sau, după caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la îndeplinire a dispoziției de indisponibilizare dispusa de instanță”, se spune în minută. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata