Companiile exceptate de la plata certificatelor verzi nu pot concedia mai mult de 25% din numărul angajaţilor

Companiile din sectoarele industriale care beneficiază de excepții la achiziția certificatelor verzi nu pot concedia mai mult de 25% din numărul angajaților pe perioada derulării schemei de ajutor de stat, respectiv 10 ani, potrivit Hotărârii de Guvern 495/2014, publicată în Monitorul Oficial din 4 iulie.

Guvernul a adoptat, în ședința din 11 iunie, hotărârea pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Hotărârea de Guvern are la bază principiile enunțate în documentul elaborat de Comisia Europeană — „Orientări privind ajutoarele pentru mediu și energie pentru perioada 2014 — 2020” și prevede exceptarea parțială a industriei electrointensive de la contribuția aferentă promovării resurselor regenerabile de energie.

Exceptarea se realizează diferențiat, în funcție de electro — intensitatea operatorilor economici: 85% în cazul unei electro — intensități mai mari de 20%, 60% în cazul unei electro — intensități de 10 — 20% și 40% în cazul unei electro — intensități de 5 — 10%.

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani și va intra în vigoare la 1 august 2014.

Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat este de 750 milioane euro.

Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la dată solicitării, printre altele, următoarele criterii de eligibilitate: nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor măsuri de creștere a eficienței energetice, menținerea locurilor de muncă pe durata schemei precum și nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaților, încheierea de parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru creșterea pregătirii profesionale și atragerea de personal calificat.

Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.

Potrivit procedurii de emitere a acordului de exceptare, beneficiarii trebuie să depună o cerere de completare, însoțită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei, menționându-se pe plic ‘Schema de ajutor de stat sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile’.

‘Prin ordin al ministrului Economiei, emis și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Economiei în termen de 5 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, se desemnează direcția responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia. (…) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru exceptare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia’, se mai arată în procedura menționată. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata