Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar se desfăşoară luni

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se va desfășura luni, 21 iulie, începând cu ora 10,00, în 91 de centre de concurs constituite la nivel național, informează Ministerul Educației Naționale.

La concurs sunt așteptați să participe 32.167 de candidați care au obținut cel puțin nota 5 la inspecțiile speciale sau la probele practice desfășurate în perioada 26 mai — 27 iunie 2014.

Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante în învățământul preuniversitar, sesiunea 2014, au fost publicate 4.761 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.699 în mediul urban și 2.062 în mediul rural).

Un număr mare de candidați s-a înregistrat la specializări precum educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar (4.985), învățători/profesori pentru învățământ primar (3.963), limba și literatura română (3.083), educație fizică (2.676) și limba și literatura engleză (2.254).

Cele mai multe locuri vacante sunt pentru posturile didactice de educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar (1165), învățători/profesori pentru învățământ primar (867), educație muzicală specializată (344) și limba engleză (223).

Concursul de ocupare a posturilor vacante în învățământul preuniversitar presupune susținerea unei probe practice sau inspecții speciale la clasă și a unei probe scrise din didactica specialității.

Pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 și cel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor.

După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore doar în cazul candidaților cu deficiențe vizuale grave.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 149 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe http://subiecte2014.ro.

Contestațiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor școlare în zilele de 25 iulie, până la ora 21,00, și 26 iulie, până la ora 15,00.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 31 iulie și 1 august 2014, iar repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă determinată se realizează în ședințe publice organizate de centrele de concurs în perioada 4-5 august 2014.

Profesorii care au obținut cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2014.

Toate actele normative care reglementează organizarea și desfășurarea concursului, precum și programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul http://titularizare.edu.ro. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata