Condiţii mai dure de elaborare a lucrărilor ştiinţifice de către deţinuţi

Raportul Inspecţiei Judiciare privind cărţile scrise de deţinuţi a fost adoptat, joi, 21 ianuarie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi prevede condiţii mai dure pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice de către persoanele condamnate la închisoare, printre care dovada specializării autorului în domeniul în care doreşte să scrie.

„În raport se constată ceea ce constatasem şi noi (…) şi măsurile care s-au propus în urma raportului sunt următoarele: adoptarea urgentă prin hotărâre de guvern a regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Regulamentul acesta, potrivit Legii 254, trebuia să fie terminat cam prin octombrie 2014″, a declarat, joi, preşedintele CSM, Mircea Aron, la finalul şedinţei plenului.

O altă măsură propusă de IJ o reprezintă includerea în regulamentul de aplicare a Legii 254 a definiţiei sintagmei „lucrare ştiinţifică” folosită de legiuitor în art. 96 al. 1 lit. f) din Legea 254/2013, a reglementării procedurii de elaborare a lucrărilor ştiinţifice, a criteriilor de acordare a zilelor de câştig, precum şi a procedurii de acordare a acestor drepturi.

„Se impune stabilirea unor condiţii prealabile şi riguroase care trebuie îndeplinite cumulativ, respectiv elaborarea de lucrări ştiinţifice doar în domeniile în care sunt organizate studii universitare. Dovada specializării persoanei private de libertate în domeniul în care doreşte să elaboreze lucrări ştiinţifice. Indicarea de către persoana privată de libertate a tipului de lucrare ştiinţifică ce se doreşte a fi elaborată: tratate, rapoarte de cercetare, studii, articole, comunicări ştiinţifice etc.”, a explicat Aron.

O altă condiţie propusă o reprezintă recomandarea scrisă privind relevanţa tematicii în domeniul ales din partea unui profesor universitar sau a unui conferenţiar universitar din specialitatea din care urmează să fie elaborată lucrarea, cu semnătura olografă a acestora, confirmată de Universitatea de care aparţin, precum şi bibliografia ce urmează să fie consultată şi complexitatea lucrării.

Mircea Aron a precizat că acestea sunt proceduri comune când vine vorba de elaborarea unor lucrări de acest fel.

„Angajamentul persoanei solicitante ca la elaborarea lucrării ştiinţifice să respecte normele de bună conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Se impune ca persoana privată de libertate să dea o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, privind falsul în declaraţii, din care să rezulte că este autorul lucrării şi că lucrarea nu reprezintă un plagiat — acesta este un avertisment pentru cei care ar vrea să plagieze astfel de lucrări”, a mai spus Aron.

De asemenea, se impune stabilirea de către Comisia de Selecţionare la muncă a intervalului de timp considerat ca necesar la elaborarea lucrării ştiinţifice, precum şi reglementarea unor criterii obiective, echitabile şi transparente privind stabilirea caracterului ştiinţific al lucrării elaborate.

CSM a înaintat Ministerului Justiţiei propuneri pentru modificarea legii, pentru a fi estompat valul elaborării unor cărţi în penitenciare pentru ca deţinuţii să beneficieze de o pedeapsă mai mică.

Mircea Aron declara, pe 6 ianuarie, referitor la cărţile scrise în penitenciare, că este imposibil să scrii un volum în 48 ore, că nu orice lucrare este ştiinţifică şi nu orice este tipărit înseamnă o carte. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata