Corpul de control al premierului sesizează Parchetul în legătură cu nereguli privind proiecte de mediu în 11 localităţi

O altă neregulă constatată se referă la îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă.

Astfel, s-a constatat faptul că membrii Comisiei de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu au încadrat proiectul într-o altă categorie decât cea corespunzătoare tipului de amenajare propus, respectiv în categoria „N-parcuri noi, scuaruri şi aliniamente plantate noi” pentru care se putea obţine o finanţare de maximum 2.000.000 lei şi nu în categoria „R+E — reabilitare şi extindere parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate”, pentru care suma maximă ce putea fi acordată era de maximum 1.500.000 lei.

Acest fapt a avut drept consecinţă acordarea, din bugetul Fondului pentru mediu, a unei finanţări suplimentare, nejustificate, în cuantum de 500.000 lei.

De asemenea, membrii Comisiei nu au verificat corectitudinea calculelor aritmetice sau datelor înscrise în documentaţia tehnico-economică referitoare la suprafaţa aleilor bordurate, cheltuielile cu materialul săditor şi ponderea acestora în ansamblul proiectului, fapt ce a determinat acordarea de către comisie a unui punctaj mai mare cu 9 puncte decât cel cuvenit proiectului.

În plus, membrii Comisiei au considerat îndeplinite criteriile de eligibilitate eliminatorii, în condiţiile în care reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ nu au depus înscrisuri care să ateste regimul juridic şi titularul dreptului de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 11.536 mp, destinate realizării proiectului.

În cazul unei evaluări corecte a proiectului „Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra-Neamţ, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului şi Aleea Tiparulu”, punctajul total obţinut ar fi fost de numai 65 de puncte, şi nu de 89 de puncte, situându-se sub minimul necesar acordării finanţării, de 71 de puncte.

Mai mult, pe ultima pagină a „Grilei de verificare din punct de vedere tehnico-economic”, completată de reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, pot fi observate următoarele modificări ale textului: cifrele înscrise în rubrica „Punctaj total obţinut”, respectiv „89”, au fost suprascrise peste alte cifre, ilizibile; iniţial, a fost marcată căsuţa aferentă rubricii „Proiect respins”, apoi, aceasta a fost ştearsă.

Ca urmare a exercitării defectuoase a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, a fost acordată municipiului Piatra-Neamţ, din bugetul Fondului pentru mediu, pentru realizarea proiectului „Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra-Neamţ, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului şi Aleea Tiparului” o finanţare nerambursabilă de 1.848.451 lei.

Corpul de control al primului-ministru mai arată că atribuirea contractului s-a realizat, de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ, cu încălcarea normelor legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv fără ca aceştia să verifice îndeplinirea, de către ofertantul declarat câştigător, societatea GARDEN CENTER GRUP SRL, a unei cerinţe obligatorii de calificare prevăzute în fişa de date a achiziţiei, referitoare la dovada deţinerii unei pepiniere de minimum 1 hectar.

În documentaţia de atribuire a fost prevăzută cerinţa ca ofertanţii să facă dovada deţinerii unei pepiniere de minimum 1 hectar, condiţie de natură a restricţiona participarea operatorilor economici la procedura de atribuire şi de a favoriza anumiţi operatori economici.

Reprezentanţii societăţii GARDEN CENTER GRUP SRL au depus, în cadrul ofertei, o adeverinţă emisă de Primăria Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, prin care se atesta că societatea „lucrează în arendă suprafaţa de 16,60 ha pe raza oraşului Măgurele, judeţul Ilfov”, specificându-se totodată că „suprafaţa de 16,60 ha este cultivată în prezent cu flori, arbuşti şi plante ornamentale”, fără însă a face dovada deţinerii unei pepiniere conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv fără a prezenta dovada deţinerii unei autorizaţii legale valide pentru producerea seminţelor şi materialului săditor.

În aceste condiţii, oferta societăţii GARDEN CENTER GRUP SRL trebuia declarată inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) HI b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu consecinţa respingerii acesteia.

Corpul de control al primului-ministru susţine că reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ au recepţionat, fără obiecţiuni, lucrările executate de antreprenorul GARDEN CENTER GRUP SRL, cu toate că acestea nu au fost executate în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.

Totodată, reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ au atestat în conţinutul „Procesului — verbal de recepţie calitativă” nr. 43090/14.11.2011, cu prilejul întocmirii acestuia, aspecte care nu corespund realităţii, constând în aceea că au fost executate lucrări de „aşternere pământ vegetal” şi „semănare gazon” pe suprafaţa de 42.054 mp, deşi, în fapt, acestea au fost executate doar pe o suprafaţă de 37.361,20 mp. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata