Cum pot fi accesate informaţiile cuprinse în dosarul fiscal

12

În documentarul de mai jos, ANAF reaminteşte Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în spaţiul privat al contribuabilului, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 230/2013, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126/07.03.2013.

Generalităţi

Pentru a obţine mai rapid şi mai exact informaţii despre creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicaţia informatică Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasă, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/ Instrucţiuni Dosar fiscal.

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei Dosar fiscal.

În cazul în care se revocă dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completează formularul 153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal.

 

Cerinţe sistem

Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului funcţionează pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie să aibă prima opţiune limba engleză. În caz contrar, trebuie parcurşi următorii paşi: se alege din meniul Tools opţiunea Internet Options, se apasă butonul Languages şi se alege English (United States).

 

Accesarea aplicaţiei

După autentificarea pe portalul ANAF, prin funcţia Logare, va apărea pagina cu spaţiul privat al contribuabilului, de unde se accesează aplicaţia din meniul Dosar fiscal. În continuare, se dă click pe textul Dosar fiscal şi se obţine deschiderea aplicaţiei.

Pe ecran se va afişa meniul principal care conţine patru submeniuri de lucru, astfel:

– submeniul Date Identificare;

– submeniul Vector Fiscal;

– submeniul Situaţie Sintetică;

– submeniuri pentru fiecare Declaraţie.

În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

Prin apăsarea butonului Go, se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însă acestea nu vor avea conţinut.

Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.

Detaliem mai jos definiţiile şi acţiunile, pentru fiecare dintre submeniurile de lucru.

 

Submeniul Date identificare

Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni.

Secţiunea de date comune

În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de TVA şi tipul sediului.

Secţiunea de date specifice

Categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt: agenţi economici, persoane fizice, instituţii publice, nerezidenţi.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata