Curtea de Conturi a României – documentar

Curtea de Conturi a României a fost creată sub titulatura de Înalta Curte de Conturi a României, prin legea din 24 ianuarie 1864, promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pentru ”a da o garanţie mai mult ţării despre Dorinţa Noastră ca întrebuinţarea banilor publici să fie supusă unui control, pe cât de serios, pe atât de neatârnat de orice bănuieli”.

Constituţia din 1866, la articolul 116, prevedea că „Pentru toată România este o singură Curte de Conturi”. Acelaşi articol 116, de data aceasta din Constituţia din 1923, prevedea următoarele: „controlul preventiv şi cel de gestiune al tuturor veniturilor şi cheltuielilor statului se va exercita de Curtea de Conturi, care supune în fiecare an Adunării Deputaţilor raportul general rezultând conturile de gestiune ale bugetului trecut, semnalând, totodată, neregulile săvârşite de miniştri în aplicarea bugetului”. Potrivit Legii din 1929, „Curtea de Conturi este o instituţie de sine stătătoare, are acelaşi rang cu Înalta Curte de Casaţie şi se bucură de aceleaşi drepturi”, prin această reglementare, Curtea de Conturi deţinând atât atribuţii de control, cât şi atribuţii judecătoreşti.

A fost desfiinţată prin Decretul nr. 352 din 1 decembrie 1948. În martie 1973, a fost înfiinţată Curtea Superioară de Control Financiar, organism cu atribuţii asemănătoare, care funcţiona pe lângă Consiliul de Stat. Și această instituţie a fost desfiinţată prin Decretul nr. 94/1990.

Curtea de Conturi a României a fost reînfiinţată la 1 martie 1993, odată cu depunerea jurământului de către consilierii de conturi, în baza legii nr. 94/1992. Conform acestei legi, ”Curtea de Conturi este instituţia supremă de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public precum şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale”.

La 29 noiembrie 2000, România a primit 1,6 milioane euro de la Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale Curţii de Conturi a României, în cadrul programului RO 0006.07.

Curtea de Conturi a României, în calitate de Instituţie Supremă de Audit (SAI), este membră a următoarelor organizaţii şi asociaţii profesionale internaţionale de profil: Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI), Organizaţia Europeană a Instituţiilor Supreme de Audit (EUROSAI), Comitetul de Contact al Uniunii Europene (CC) şi Asociaţia Instituţiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF). Curtea de Conturi a României cooperează cu Curtea de Conturi Europeană.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata