Curtea de Conturi a României – documentar

În perioada 2-4 octombrie 2000, s-a desfăşurat, la Bucureşti, prima reuniune a reprezentanţilor Instituţiilor Supreme de Audit (ISA) din ţări semnatare ale Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a fluviului Dunărea. Curtea de Conturi a României (CCR), în calitate de sub-coordonator pentru zona Mării Negre, a grupului de lucru EUROSAI pentru auditul mediului, a iniţiat auditul internaţional al respectării de către statele semnatare a prevederilor Convenţiei Dunării.

Pe linia conlucrării inter-instituţionale cu Instituţii Supreme de Audit (SAI) omologe, Curtea de Conturi a României a încheiat acordurile bilaterale de cooperare cu SAI din următoarele state: Albania, Bulgaria, Cehia, China, Croaţia, Danemarca, Federaţia Rusă, Macedonia, Malta, Polonia, Republica Moldova, Slovacia, Venezuela, Georgia, Republica Coreea.

Reprezentanţi ai Curţii de Conturi au participat la o serie de reuniuni internaţionale, printre care: Reuniunea anuală a Grupului de lucru INTOSAI pentru „Auditul privatizării, reglementării economice şi parteneriatelor public-privat” (Moscova, martie 2009); Conferinţa EUROSAI cu tema „Rolul Instituţiilor Supreme de Audit în îmbunătăţirea performanţei funcţionării instituţiilor statului” (Paris, Franţa, martie 2009); Simpozionul cu tema „Rolul Instituţiilor Supreme de Audit din cadrul UE în contextul actualei crize financiare şi economice” (Luxembourg, februarie 2009); Simpozionul ONU/INTOSAI cu tema „INTOSAI: un partener activ în cadrul reţelei internaţionale anti-corupţie; asigurarea transparenţei pentru promovarea asigurărilor sociale şi a reducerii sărăciei” (Viena, Austria, februarie 2009); Seminarul „Auditul de performanţă al Programelor Sociale pentru Integrarea Profesională a Persoanelor cu Handicap: O Abordare Practică în Evaluarea Economicităţii, Eficienţei, Eficacităţii” (Varşovia, 13-14 ianuarie 2010 şi 16-17 septembrie 2010); cel de-al XX-lea Congres al INTOSAI (Johannesburg, Africa de Sud, 22-27 noiembrie 2010); Congresul Mondial cu tema „Justiţia, buna guvernanţă şi legislaţia privind sustenabilitatea mediului”, organizat de INTOSAI — WGEA în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pe Mediu (UNEP) (Rio de Janeiro, Brazilia, 17-20 iunie 2012); Congresul al XXI-lea al INTOSAI (Beijing, 20-27 octombrie 2013) şi Conferinţa Preşedinţilor Instituţiilor Supreme de Audit membre A.I.S.C.C.U.F. (Rabat, Maroc, 7-8 noiembrie 2013).

De-a lungul istoriei sale, Curtea de Conturi a fost condusă de următorii preşedinţi: Alexandru Romalo (1864-1875), Emanoil Grădişteanu (1875-1893), George I. Lahovari (1893-1909), Ion Bălteanu (Bâlteanu) (1909-1919), M.G. Stoenescu (Stoianescu) (1919-1920), Christu Grecescu (1920-1926), Ion Angelescu (1926-1929), Gheorghe Alesseanu (1930-1939), Zamfir Brătescu (1939-1943), Ioan Aronescu (1943-1945), Grigore Oghină (1945-1947), Ioan Deleanu (1948), Gheorghe (Gogu) Rădulescu (1973-1989), Ioan Bogdan (1993-1999), Ioan Condor (1999-2002), Dan Drosu Șaguna (2002-2008).

În prezent, instituţia este condusă de Nicolae Văcăroiu (din 2008). (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata