Deputaţii au adoptat Legea salubrizării; stabileşte obligativitatea colectării selective a deşeurilor

19

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 4 februarie,proiectul de lege privind salubrizarea, care stabileşte obligativitatea colectării selective a deşeurilor.

 Deputaţii au votat proiectul de lege, iniţiat de senatorul Petru Filip în anul 2010, cu 235 voturi „pentru”, 69 „împotrivă” şi nouă abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 /2006 cu modificările ulterioare şi amendează cadrul legislativ actual, impunând obligaţii clare generatorilor de deşeuri de a implementa sisteme de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic, sticlă. Proiectul stabileşte obligativitatea organizării sistemului de colectare selectivă, perioada maximă de organizare şi termenul limită de implementare, persoanele şi modul de delegare a responsabilităţii aplicării acestuia, penalizări şi amenzi.

Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Potrivit raportului Comisiei de industrii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum patru fracţii respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.

În situaţia în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, precum şi implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum două fracţii, umed şi uscat şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele patru fracţii.

Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi sau de la staţiile de transfer şi de sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificare biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului şi se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.

Transportul deşeurilor municipale şi deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau în cazul gestiunii directe au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata