Guvernul a adoptat Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare III pentru perioada 2015-2020

Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o Hotărâre, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020, unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei naționale în acest domeniu, se arată într-un comunicat de presă.

Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 include cinci programe, respectiv: Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Cooperarea europeană și internațională, program prin care se susține participarea la proiecte internaționale de cercetare în scopul facilitării mobilității cercetătorilor și accesului lor la programe și instituții de cercetare care nu sunt disponibile în România.

Printre programele incluse în cadrul aceluiași Plan se mai află: Cercetare fundamentală și de frontieră (care are ca obiectiv menținerea și dezvoltarea domeniilor de nișă, în care cercetarea fundamentală românească are avantaj competitiv și masă critică de cercetători) și Cercetare în domenii de interes strategic, program suport condus de instituții cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic pentru formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a componentelor naționale în domenii de interes strategic pentru România.

‘Fiecare program conține subprograme, în cadrul cărora se vor organiza competiții de propuneri de proiecte care pun în practică instrumentele de finanțare prin tipuri de proiecte destinate anumitor grupuri țintă și anumitor tipuri de activități. Condițiile de participare, activitățile eligibile și cheltuielile eligibile se vor stabili prin pachetul de informații specific competiției’, se menționează în comunicat.

Bugetul total al Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru întreaga perioadă va fi de maximum 15 miliarde de lei și se va asigura din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte.

Potrivit sursei citate, atribuirea contractelor de finanțare pentru conducerea și execuția proiectelor se realizează conform normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare prevăzute de HG 1265/2004, cu modificările și completările ulterioare.

‘Prin implementarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III se urmărește atingerea unor obiective precum: transformarea sistemului național de CDI într-un sistem național de inovare funcțional, eficient, cu performanțe și impact la nivelul mediei europene pentru sistemele din aceasta categorie. În acest sens, se urmarește, între altele, stimularea cooperării între instituțiile din sistemul public de CDI și operatorii economici, precum și încurajarea exploatării comerciale a invențiilor și a altor rezultate științifice, în special de către persoane juridice române’, se menționează în informarea Guvernului.

De asemenea, odată cu derularea inițiativei se urmărește asigurarea masei critice de cercetători în sistem și dezvoltarea noilor generații de cercetători competitivi la nivel internațional, creșterea nivelului și eficienței finanțării publice prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare demonstrat (în special domeniile de specializare inteligentă) și stimularea cheltuielilor private de CDI, prin cofinanțare publică, pentru a atinge până în 2020 un nivel de 1% din PIB și modernizarea administrației cercetării și creșterea capacității administrației centrale din domeniu.

Aprobarea Planului Național 2015-2020 permite lansarea noilor competiții de proiecte și cofinanțarea programelor și proiectelor internaționale la căre România, sau entități de cercetare din România sunt parte, inclusiv în cadrul programului Orizont 2020, conform angajamentelor asumate la nivel internațional. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata