Încep procedurile de reînscriere în învăţământul preşcolar

Procedurile de reînscriere în învățământul preșcolar, pentru copiii deja înmatriculați, încep luni, 27 aprilie, iar cele de înscriere, pentru copiii nou-veniți, pe 11 mai, inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București urmând să asigure toate măsurile necesare finalizării acestui proces până la data de 1 august.

„În vederea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2015-2016, respectiv înscrierea copiilor nou veniți. Reînscrierile vor începe luni, 27 aprilie, iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai — 1 august 2015. Înscrierile pot continua și după această dată, dacă mai există locuri disponibile”, a precizat Ministerul Educației.

Perioadele de înscriere și reînscriere la nivelul fiecărei grădinițe și orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unități de învățământ. Ambele categorii de informații vor fi afișate la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru a fi cât mai accesibile părinților și publicului interesat. În măsura în care este posibil, informațiile vor fi publicate și pe site-urile grădinițelor (dacă există) și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar județean.

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă — grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 2-3 ani).

De asemenea, în limita locurilor rămase și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare pe care grădinițele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (de exemplu: apropierea de domiciliul copilului, existența a unui frate/ a unei surori al/ a copilului, înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea, părinte/ tutore unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Criteriile generale vor fi aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ și se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinții sau reprezentanții legali ai copilului. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata