Judeţul Galaţi: prezentare

Suprafața totală: 4466,3 kmp. Numărul orașelor: 4, dintre care două municipii: Galați și Tecuci. Numărul comunelor: 61. Numărul satelor: 180.

Județul Galați este situat în partea central-estică a României. Se înscrie în aria județelor pericarpatice-dunărene, fiind situat în partea cea mai sudică a Moldovei, la confluența a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret și Prut, în sectorul fluvio-maritim al țării. Județul Galați face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est, din Euroregiunea Dunării de Jos, alături de raioanele din Sudul Republicii Moldova și Vestul Ucrainei, precum și din Zona Economică Liberă ”Galați-Giurgiulești-Reni”.

La Nord se învecinează cu județul Vaslui, la Est, râul Prut formează granița naturală cu Republica Moldova, spre Sud, Dunărea stabilește limita cu județul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, se învecinează cu județul Brăila, iar la Vest și Nord-Vest, în mare parte tot pe cursul Siretului, se învecinează cu județul Vrancea.

Suprafața totală a județului reprezintă 1,9% din teritoriul țării.

Conform Recensământului Populației din 2011, populația stabilă a județului este de 536.167 persoane. În municipii, populația stabilă este: 249.432 persoane în reședința de județ Galați și 34.871 persoane în Tecuci. Celelalte două orașe, Târgu Bujor și Berești, au sub 10.000 de locuitori.

În municipii și orașe trăiesc 293.518 persoane, reprezentând 54,7% din totalul populației stabile.

Din cei 536.167 de locuitori ai județului, 501.251 persoane și-au declarat etnia la cel mai recent recensământ. S-au declarat români 96,35% (482.932 persoane), romi 3,4% (16.990 persoane), iar grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 100 sunt: ruși-lipoveni (180 persoane), greci (156 persoane) și maghiari (133 persoane).

Poziționat la exteriorul arcului carpatic, județul Galați ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice Est-europeană și Sud-europeană, ceea ce se reflectă atât în condițiile climaterice, în învelișul vegetal și de soluri, cât și în structura geologică a reliefului, potrivit descrierii reliefului publicată de Direcția Județeană de Statistică Galați.

Principalele cursuri de apă sunt Dunărea, Prutul și Siretul, iar principalele lacuri sunt cele de luncă: Brateș (21 kmp) și Tălăbasca.

Relieful prezintă înălțimi cuprinse între aproximativ 300 m în Nord, Dealurile Fălciului atingând altitudinea maximă, și 5-10 m la Sud.

Se disting în județ cinci unități geomorfologice: Podișul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior și Lunca Prutului de Jos.

Lista ariilor protejate din județul Galați cuprinde: Dunele de nisip de la Hanu Conachi (tip forestier, 199,3 ha), Pădurea Gârboavele (tip forestier, 230 ha), Pădurea Breana — Roșcani (78,3 ha), Locul fosilifer Tirighina Bărboși (tip paleontologic, 1 ha, municipiul Galați), Locul fosilifer Rateș (tip paleontologic, 1,5 ha, Tecuci — Matca), Pădurea Fundeanu (53,2 ha), Pădurea Tălășmani (20 ha), Pădurea Pogănești (33,5 ha), Pădurea Buciumeni (71,2 ha), Ostrovul Prut (62 ha), Balta Potcoava (49 ha), Balta Tălăbasca (130 ha), Locul fosilifer Berești (49 ha), Lunca Joasă a Prutului (81 ha), Lacul Pochina (74,8 ha), Lacul Vlășcuța (41,8 ha) și Parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (247 ha).

Formațiunile geologice tinere și în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrișuri, exploatate la Galați, Tecuci, Braniștea și din albia minoră a râului Prut, prezintă importanță pentru industria materialelor de construcții.

Județul Galați este un important centru industrial, principalele sectoare industriale fiind reprezentate de metalurgie și construcții navale.

Economia județului are ca principale ramuri: industria și construcțiile (peste 40%), respectiv agricultura (peste 35%). (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

 

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata