Ministerul Agriculturii primeşte la a doua rectificare 769,5 milioane de lei; Transporturile, în minus cu 1,6 miliarde de lei

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va primi cei mai mulți bani, respectiv 769,5 milioane lei, din cele 11 ministere care „vor ieși pe plus” la cea de-a doua rectificare bugetară din 2015, în timp ce Ministerul Transporturilor pierde 1,61 miliarde de lei, iar cel al Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri circa 108,1 milioane de lei, potrivit Notei de fundamentare a Proiectului de Ordonanță de urgență cu privire la a doua rectificare bugetară din acest an.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) primește 769,5 milioane de lei pentru plata titlurilor executorii (tranșa aferentă anului 2016), subvenția motorină, cheltuieli îmbunătățiri funciare, investiții și pentru fonduri externe nerambursabile. De asemenea, s-a inclus o estimare de 300 milioane lei pentru despăgubiri acordate producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.

Propunerea MADR include suma de 640 milioane lei pentru despăgubiri producători agricoli persoane fizice și juridice.

Totodată, bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se majorează pe sold cu 754,4 milioane lei, din care 1.000 milioane lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (263,25 milioane lei asigurate prin redistribuire din bugetul propriu), 36,75 milioane lei pentru Programul privind elaborarea/reactualizarea Planurilor de Urbanism Generale ale localităților (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu) și 16,9 milioane lei pentru proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014 — 2020 (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu).

Ministerul Fondurilor Europene va avea în plus 729,6 milioane lei per sold pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, iar Ministerul Apărării Naționale, plus 558,1 milioane lei pentru achiziții și reparații la tehnica militară din dotare, cotizații la organisme internaționale.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice primește 271,4 milioane lei pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții și cotizații la organisme internaționale (80 milioane lei), Ministerul Afacerilor Interne — plus 269,2 milioane lei pentru cheltuieli de personal generate de majorarea normei de hrană și cheltuieli cu bunuri și servicii, iar Ministerul Justiției, plus 245 de milioane lei pentru plata titlurilor executorii, tranșa aferentă anului 2016, precum și pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, proiecte finanțate din fonduri rambursabile și daune moratorii obținute în instanță de magistrați.

Serviciul Român de Informații va avea în plus la a doua rectificare din acest an 140,4 milioane lei, în principal pentru cheltuieli de capital angajate în baza rectificării anterioare, iar Ministerul Afacerilor Externe, plus 132,8 milioane lei pentru cheltuieli de personal, funcționare misiuni diplomatice și cotizații la organisme internaționale.

De asemenea, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va primi 80,1 milioane lei, în principal prin majorarea cu 293,3 milioane de lei pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere, concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu 208,7 milioane lei, iar Ministerul Finanțelor Publice, pentru acțiuni generale primește 584,3 milioane lei, din care 118,5 milioane lei pentru plata titlurilor executorii, tranșa aferentă anului 2016.

Pe de altă parte, diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, vor fi, în principal, la Ministerul Transporturilor, cu 1,613 miliarde de lei, dar s-a alocat o sumă de 597,3 milioane lei pentru capitalizarea Companiei Naționale de Căi Ferate ‘CFR’ — SA pentru plata restanțelor către minister reprezentând TVA dedus și nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite în normele de închidere a exercițiului bugetar.

Pentru capitalizarea Metrorex s-a alocat suma de 55 de milioane de lei pentru plata ratei aferentă unui credit comercial, 141,98 milioane lei la titlul ‘Transferuri între unități ale administrației publice’, în principal pentru întreținerea infrastructurii rutiere, 265,3 milioane lei pentru plata facilităților la transportul pe calea ferată, metrou, rutier, de care beneficiază anumite categorii sociale și 126,2 milioane lei subvenții în principal pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători.

Și bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri s-a diminuat per sold cu 108,1 milioane lei, dar s-au alocat 93,1 milioane lei, în principal pentru plata restanțelor la ajutoarele de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii și investiții ale agenților economici cu capital de stat, pentru exproprieri la exploatarea Jilt din cadrul Complexului Oltenia. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a propus diminuarea la FEN cu 201,2 milioane lei. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata