Modalităţi alternative la executarea pedepsei cu închisoarea, în noile coduri juridice

„Noul Cod de procedură penală conferă, pe de o parte, un cadru procesual-penal modern, apt să asigure eficienţă şi celeritate procedurilor judiciare penale, iar pe de altă parte, asigură transpunerea în dreptul intern a actelor comunitare în materie”, consideră Ministerul Justiţiei.

Astfel, au fost reglementate principiile fundamentale ale procesului penal, introducându-se o serie de principii noi, precum dreptul la un proces echitabil desfăşurat într-un termen rezonabil, principiul separării funcţiilor judiciare în procesul penal, principiul obligativităţii acţiunii penale strâns legat de cel subsidiar al oportunităţii, dreptul la libertate şi siguranţă şi principiul loialităţii în obţinerea probelor.

În noul Cod de procedură penală a fost reglementată o nouă măsură preventivă, arestul la domiciliu, în vederea extinderii posibilităţilor de individualizare a măsurilor preventive şi au fost făcute modificări de substanţă în materia căilor extraordinare de atac. Ca urmare a acestor modificări, recursul în casaţie devine o cale extraordinară de atac, exercitată doar în cazuri excepţionale, numai pentru motive de nelegalitate.

Practica judiciară unitară este asigurată prin intermediul recursului în interesul legii dar şi al unei instituţii noi – sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept.

De asemenea, a fost introdusă instituţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi au fost reglementate proceduri speciale menite a asigura accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple, avându-se în vedere accelerarea procedurii, pentru asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor.

„Intrarea în vigoare a codurilor penale reprezintă îndeplinirea angajamentului României faţă de Uniunea Europeană, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. De altfel, încă din iulie 2009, Comisia Europeană recomanda intrarea rapidă în vigoare a celor patru coduri, o menţiune expresă privind data de 1 februarie 2014 pentru codurile penale regăsindu-se şi în raportul publicat la începutul anului trecut”, se arată în comunicatul MJ.

Ministerul Justiţiei va continua dialogul cu reprezentanţii sistemului judiciar, pentru a asigura resursele necesare derulării procesului de implementare, în cele mai bune condiţii. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata