Modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

– data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală;

– data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, în cazul contribuabililor care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii;

– data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele menţionate.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

– de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;

– de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

– de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

De asemenea, prin actul normativ menţionat, a fost aprobat şi formularul fiscal „Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (9^1) lit. a)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata