Nivelul accizei specifice la ţigarete se va majora de la 1 aprilie 2014

Guvernul a adoptat, in sedinta din data de 19 martie 2014, Hotararea pentru aprobarea accizei specifice exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/ 2004.

Actul normativ a fost determinat de necesitatea punerii in aplicare a prevederilor Codului fiscal in ceea ce priveste stabilirea anuala a nivelului accizei specifice, avand in vedere ca potrivit Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal, in perioada 1 aprilie 2013 – 1 ianuarie 2018 inclusiv, la 1 aprilie a fiecarui an va interveni modificarea nivelului accizei specifice. Astfel, in perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015, acciza specifica la tigarete va fi de 59,77 euro/1.000 de tigarete, fata de 56,71euro/1.000 de tigarete in prezent, determinata pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul din 2013, iar acciza ad valorem va scadea de la 19% la 18%.

Stabilirea structurii accizei este conform calendarului de crestere graduala a accizei minime la tigarete, pentru perioada 1 ianuarie 2011 (73,54 euro/1000 tigarete) pana la 1 ianuarie 2018 (90 euro/1000 tigarete) , transpus prin OUG nr. 117/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale (cresterea se efectua in fiecare an la 1 iulie) si prin OG nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale, prin care s-a devansat calendarul de crestere de la 1 iulie a fiecarui an la 1 aprilie.

Acest calendar a fost negociat de Ministerul Finantelor Publice cu principalii operatori economici producatori de tigarete si s-a impus in vederea asigurarii predictibilitatii pentru operatorii economici.

Nivelul accizei specifice pentru tigarete se ia in calcul la stabilirea structurii accizei totale la tigarete, cuantumul accizelor ce urmeaza a fi efectiv virate la buget stabilindu-se in functie de acciza specifica (componenta fixa) si de acciza ad valorem (componenta variabila influentata de pretul de vanzare cu amanuntul declarat de operatorii economici din domeniu).

Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, o parte din sumele provenind din incasarile accizelor la tigarete sunt destinate finantarii unor cheltuieli de sanatate, respectiv:

–  Pentru tigarete, tigari si tigari din foi cu suma de 10 euro/1.000 de tigarete;

–  Pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg.
La nivelul anului 2013, din aceasta sursa, au fost distribuite Ministerului Sanatatii aproximativ 1089,2 milioane de lei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate.

De asemenea, potrivit Codului Fiscal, 1% din sumele provenite la buget din acciza la tigarete este destinata finantarii proiectelor din domeniul sportiv. Astfel, la nivelul anului 2013, din aceasta sursa, a fost distribuita finantarii activitatilor sportive suma de 78,73 milioane de lei.

De asemenea, actul normativ a fost determinat de necesitatea clarificarii faptului ca persoanele fizice vor fi scutite sa depuna notificari pentru a beneficia de scutirea de accize pentru gaz natural furnizat. Aceste clarificari au fost facute in scopul interpretarii fara echivoc a prevederilor referitoare la obligativitatea depunerii notificarii de catre utilizatorii de gaz natural si energie electrica utilizate in regim de scutire directa de la plata accizelor conform art. 20660 din Codul fiscal, in sensul ca se introduce precizarea expresa a faptului ca aceasta prevedere nu se aplica consumatorilor casnici.

Informatii de background:

Potrivit Directivei 2011/64/UE A CONSILIULUI din 21 iunie 2011 privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat art.10 alin.(2) teza a 3-a, Romania trebuie sa atinga un nivel al accizei minime de 90 euro/1000 de tigarete, pana la 31 decembrie 2017.

Prevederile acestei directive au fost transpuse in legislatia nationala prin OUG nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale, in care s-a introdus anexa nr. 6 de la Titlul VII din Codul fiscal, s-a prevazut un calendar de crestere graduala a accizei minime la tigarete incepand cu data de 1 ianuarie 2011 (73,54 euro/1000 tigarete) pana la 1 ianuarie 2018 (90 euro/1000 tigarete).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata