Noi reglementări pentru furnizorii de servicii poştale

Comunicat de presă

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a discutat cu industria în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ de astăzi modificarea şi completarea indicatorilor statistici raportaţi de către furnizorii de servicii poştale şi condiţiile şi procedura de evaluare a gradului de îndeplinire a cerinţelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poştale interne din cea mai rapidă categorie standard care trebuie respectate de Compania Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) în calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

Conform deciziei de amendare a reglementărilor în vigoare în baza cărora ANCOM colectează datele statistice de la furnizorii de servicii poştale, pentru anul 2014 furnizorii vor raporta exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi pe cele prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor.

Noua decizie a unificat, totodată, şi cele două formulare de raportare statistică existente în prezent, astfel încât toţi furnizorii de servicii vor completa datele statistice pe formulare identice, nemaiexistând diferenţe între furnizorul de serviciu universal şi ceilalţi furnizori de servicii poştale.

Odată cu raportarea datelor statistice aferente anului 2014, furnizorii vor transmite în plus o serie de indicatori care se referă la veniturile realizate exclusiv din furnizarea de servicii poştale clasificate pe categorii de servicii, traficul aferent mandatului poştal pe suport de hârtie sau reclamaţii privind relaţia dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii poştale.

Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite ANCOM datele statistice anual până la 15 martie pentru anul calendaristic anterior, în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii poştale sau a unor servicii conexe. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial al României.

Cea de-a doua decizie discutată astăzi cu industria de servicii poştale a avut scopul de a stabili condiţiile şi procedura de evaluare a gradului de îndeplinire de către furnizorul de serviciu universal, CNPR, a cerinţelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poştale interne din cea mai rapidă categorie standard.

Serviciile pentru care furnizorul de serviciu universal va avea obligaţia de a realiza anual măsurători de calitate sunt colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă si a imprimatelor, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de până la 10 kg (inclusiv) şi colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor.

Evaluarea anuală a respectării cerinţelor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenţă se va face de către un organism de monitorizare independent, conform prevederilor standardului SR EN 13850:2013, implementarea acestui standard fiind obligatorie în toate Statele Membre. Pentru serviciile poştale ce au ca obiect trimiterile poştale constând în imprimate, colete şi cecograme, CNPR va realiza măsurătorile de calitate pe baza unei metodologii proprii.

Totodată, furnizorul de serviciu universal va trebui să încheie un contract cu un organism de audit independent, care va avea ca obiect auditarea, în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13850:2013, a măsurătorilor necesare evaluării respectării cerinţelor minime de calitate privind timpii de circulaţie a trimiterilor de corespondenţă interne din cea mai rapidă categorie standard.

Această decizie va intra în vigoare la data comunicării sale Companiei Naţionale Poşta Română.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi  www.veritel.ro.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata