Nou cadru strategic european pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

Comisia Europeană a lansat vineri, 6 iunie, un nou Cadru strategic pentru sănătate și securitate la locul de muncă în perioada 2014-2020, în care se identifică principalele provocări și obiective strategice în materie și care prezintă totodată acțiunile-cheie și instrumentele necesare pentru a le soluționa. Obiectivul este protecția a peste 217 milioane de lucrători din UE de accidentele de muncă și de bolile profesionale.

Acest nou cadru vizează asigurarea continuării îndeplinirii de către UE a rolului de lider în promovarea unor standarde înalte în materie de condiții de muncă, atât în Europa, cât și la nivel internațional, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

„Astăzi, reînnoim angajamentul Comisiei de a îmbunătăți continuu condițiile de muncă ale lucrătorilor din UE. Aceștia au dreptul să lucreze fără să se expună unor riscuri la adresa sănătății sau a siguranței la locul de muncă. Totuși, în UE, în fiecare an, peste 3 milioane de lucrători sunt victime ale unor accidente grave la locul de muncă, soldate cu 4000 de decese. Accidentele de la locul de muncă și bolile profesionale afectează toate sectoarele și profesiile, indiferent dacă lucrătorii activează într-un birou, conduc un camion sau lucrează într-o mină sau pe un șantier de construcții. Ele nu cauzează doar suferințe personale, ci sunt grevate și de costuri mari pentru întreprinderi și pentru societate în ansamblu.

Acest nou cadru strategic urmărește să contribuie la îmbunătățirea calității locurilor de muncă și a satisfacției la locul de muncă, îmbunătățind, în același timp, competitivitatea și productivitatea întreprinderilor europene, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, reducând astfel costurile sistemelor de securitate socială’, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, într-o conferință de presă la sediul Comisiei Europene.

În cadrul strategic sunt identificate trei mari provocări în materie de sănătate și securitate la locul de muncă: îmbunătățirea implementării normelor existente în domeniul sănătății și securității, în particular prin creșterea capacității microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici de a institui strategii efective și eficiente de prevenire a riscurilor, îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale prin combaterea riscurilor noi și emergente, fără neglijarea celor existente, luarea în considerare a îmbătrânirii forței de muncă din UE.

Noul cadru vizează șapte obiective strategice: consolidarea în continuare a strategiilor naționale în materie de sănătate și securitate, oferirea de sprijin practic întreprinderilor mici și microîntreprinderilor pentru a le ajuta să aplice mai bine normele în materie de sănătate și securitate, îmbunătățirea aplicării măsurilor de asigurare a respectării legislației de către statele membre, simplificarea legislației existente, abordarea fenomenului de îmbătrânire a forței de muncă din Europa și îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale, îmbunătățirea colectării datelor statistice pentru a dispune de informații de o mai bună calitate și dezvoltarea instrumentelor de monitorizare, precum și consolidarea coordonării cu organizații internaționale.

În cadrul strategic sunt identificate instrumente pentru a implementa aceste acțiuni, între acestea fiind dialogul social, campaniile de informare pe scara largă, aplicarea măsurilor de asigurare a respectării legislației UE, realizarea de sinergii cu alte domenii de politici (de exemplu, sănătatea publică, învățământul). Pentru a sprijini implementarea normelor în materie de sănătate și securitate, sunt disponibile fonduri UE, cum ar fi Fondul Social European (FSE) și Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).

Cadrul va fi revizuit în 2016 pentru a ține seama de implementarea sa și pentru a se lua în considerare rezultatele evaluării cuprinzătoare, în curs de desfășurare, a legislației UE în domeniul sănătății și securității la locul de muncă, care vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2015. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata