Noul Cod Fiscal instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri

Proiectul noului Cod fiscal aflat acum în dezbatere publică instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în funcție de destinația clădirii (rezidențială sau nerezidențială) și de personalitatea juridică a proprietarului, potrivit precizărilor transmise de Biroul de Presă al Ministerului Finanțelor Publice /MFP.

Reglementările propuse în proiectul de act normativ țin cont de recomandările formulate de experții misiunii FMI de asistență tehnică din septembrie 2013 și de experții Băncii Mondiale, recomandări incluse în Scrisoarea de intenție aprobată prin lege de Parlament și promulgată de președintele României.

‘Prin schimbările aduse modalității de calcul a impozitului pe clădiri, Ministerul Finanțelor Publice răspunde solicitărilor mediului de afaceri și recomandărilor FMI, care au susținut introducerea unui sistem de calcul unitar pentru clădirile utilizate în scop nerezidențial, de persoanele fizice și de persoanele juridice, și promovează un tratament corect pentru mediul de afaceri’, afirmă MFP.

Astfel, în forma actuală a proiectului noului Cod fiscal aflată în dezbatere publică, sunt incluse o serie de propuneri privind calculul impozitului pe clădire. În cazul clădirilor proprietate a persoanelor fizice, pentru suprafețele clădirilor folosite în scop rezidențial, precum și pentru suprafețele clădirilor-anexă, se menține sistemul actual de stabilire a impozitul pe clădiri, prin aplicarea unui procent de 0,1% la valoarea impozabilă, determinată pe baza suprafeței construite desfășurate, de tipul clădirii, rangul și zona în cadrul localității unde este amplasat imobilul.

Comparativ cu prevederile incluse în Codul fiscal aflat în vigoare, în proiectul noului Cod fiscal s-a renunțat la aplicarea coeficientului de corecție inclus în sistemul de calcul al impozitului pentru clădiri datorat de persoanele fizice, din două considerente — mutarea accentului în ceea ce privește sistemul de calcul al impozitului pe clădire de pe valoarea de inventar, pe valoarea de piață, element care stă la baza sistemelor fiscale moderne, nu permite aplicarea de astfel de corecții în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice ce dețin clădiri folosite în scop nerezidențial și menținerea coeficientului de calcul doar pentru persoanele fizice, nu și pentru persoanele juridice, având în vedere schimbarea sistemului de calcul în funcție de destinația clădirii (rezidențială sau nerezidențială) și de personalitatea juridică a proprietarului, ar fi generat încălcarea principiului neutralității.

Pentru suprafețele clădirilor folosite în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote asupra valorii impozabile a clădirii, după cum urmează: între 0,25% — 1,50%, inclusiv, dacă valoarea impozabilă reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, 2% asupra valorii impozabile determinată pe baza suprafeței, similar clădirilor rezidențiale, dacă valoarea impozabilă nu rezultă dintr-un raport de evaluare.

‘Prin modificarea modalității de calcul a impozitului pentru clădirile proprietate a persoanelor fizice, clădiri folosite în scop comercial, se dorește eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu între persoane fizice și juridice care folosesc o clădire în același scop, respectiv realizarea unei activități economice‘, susține MFP.

În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice, în scopul determinării impozitului pe clădiri la persoane juridice, în noul proiect de Cod fiscal se elimină obligativitatea de înregistrare în contabilitate a valorii rezultate din rapoartele de evaluare ale clădirilor.

Astfel, valoarea impozabilă va fi, după caz: ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior.

Cota impozitului pe clădiri va fi: 0,1% pentru clădirile rezidențiale; între 0,25-1,50% pentru clădirile nerezidențiale; între 5%-10% pentru clădirile a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință.

Noul proiect al Codului fiscal menține valoarea reevaluată la impunerea clădirilor rezidențiale proprietate a persoanelor juridice și nu valoarea impozabilă determinată pe baza tipului clădirii, rangului și zonei localității, din două considerente — pe termen lung, valoarea de piață trebuie generalizată atât la persoanele fizice, cât și la persoanele juridice, în funcție de destinația clădirii; în prezent, persoanele juridice utilizează o valoare reevaluată și orice altă metodă de determinare a bazei impozabile ar reprezenta un regres față de ipoteza anterioară, precizează MFP.

Referitor la impozitul pe mijloacele de transport și impozitul pe teren, în proiect se mențin prevederile din Codul fiscal în vigoare, în condițiile în care consiliile locale vor păstra actualele cote de impozite și taxe locale.

Aceste propuneri se regăsesc în proiectului noului Cod fiscal aflat în dezbatere publică.

‘După cum am anunțat deja, Ministerul Finanțelor Publice va continua amplul proces de dezbatere publică asupra proiectelor noului Cod fiscal și al Codului de procedură fiscală. În următoarele luni, cele două proiecte de acte normative vor fi supuse unei ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic, structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesați. De asemenea, vor continua consultările interministeriale. Ministerul Finanțelor Publice va analiza propunerile pe care le va primi în procesul de consultare publică și, în funcție de rezultatul analizei, proiectele aflate acum în dezbatere publică vor fi modificate. De asemenea, vor putea surveni modificări și în cursul dezbaterilor care vor avea loc, ulterior, la nivelul Guvernului și Parlamentului’, mai precizează MFP. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata