Omar Hayssam rămâne fără cetăţenia română

Comisia pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) a constatat, vineri, 22 aprilie, că sunt îndeplinite condiţiile legale de retragere a cetăţeniei lui Omar Hayssam.

Sesizarea în acest caz a fost făcută de Serviciul Român de Informaţii, iar propunerea motivată a Comisiei va fi înaintată preşedintelui ANC, care va analiza, la începutul săptămânii viitoare, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi va emite un ordin în acest sens.

„Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 25 alin. 1, lit. d) din Legea cetăţeniei române nr. 21/ 1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia cetăţenia română se poate retrage persoanei care ‘este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională’. Urmare a dezbaterii sesizării, comisia a constatat îndeplinirea condiţiilor legale de retragere a cetăţeniei şi va înainta preşedintelui ANC propunerea sa motivată. În baza raportului primit, acesta din urmă va analiza, la începutul săptămânii viitoare, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi va emite un ordin în acest sens”, se precizează într-un comunicat al ANC.

Conform aceleiaşi surse, acordarea cetăţeniei române lui Omar Hayssam a fost aprobată printr-o hotărâre a Guvernului României din 26 octombrie 1993.

Conform legii, orice autoritate sau persoană care are cunoştinţă de existenţa unui motiv pentru retragerea cetăţeniei române poate sesiza în scris Comisia pentru cetăţenie, având totodată obligaţia să prezinte dovezile de care dispune. În cazul în care constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor legale, Comisia va propune preşedintelui ANC, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetăţeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.

Preşedintele ANC este cel care, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetăţeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei. Ordinul preşedintelui ANC de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire

„Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului preşedintelui ANC de aprobare a retragerii cetăţeniei române. Procedura de retragere a cetăţeniei se derulează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 32 din Legea cetăţeniei române nr. 21/ 1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare”, se mai arată în comunicat. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata