Organism unic de control în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru combaterea braconajului piscicol şi cinegetic(proiect)

Acțiunile de control pentru combaterea braconajului piscicol și cinegetic din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării ar putea fi efectuate prin intermediul unei singure entități, ce urmează a fi creată în perioada următoare, potrivit unui proiect de act normativ supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice /MMSC/, până în data de 9 noiembrie.

Conform Notei de fundamentare a documentului, prin prezentul proiect de act normativ se urmărește crearea unui organism unic de control în vederea combaterii braconajului piscicol și cinegetic pentru evitarea situațiilor de suprapunere de atribuții și control în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Totodată, prin actul normativ propus spre adoptare se preconizează adoptarea rapidă a unor măsuri de verificare și control, în vederea înregistrării cantității reale a produselor obținute din activitatea de pescuit comercial și a fiscalizării corecte pentru eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, dar și exploatării durabile a resurselor acvatice vii, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse și a protecției ecosistemelor naturale și cu respectarea normelor europene privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole, în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

Prin modificările propuse se urmărește: conservarea și stimularea ocupațiilor tradiționale în Deltă (prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive și de valorificare a resurselor naturale în condiții de eficiență), reducerea fenomenelor cu impact asupra fondului piscicol și cinegetic și a biodiversității, în general, înlăturarea suprapunerii competențelor de control, constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției mediului, a fondului cinegetic și a resursei piscicole în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și, totodată, operaționalizarea unui organism unic de control în perimetrul Rezervației.

Obiectul de activitate al Administrației Rezervației Biosferei ‘Delta Dunării’ /ARBDD/ îl constituie crearea și aplicarea unui regim special de administrare pentru conservarea și protecția diversității biologice din ecosistemele naturale ale Rezervației, pentru dezvoltarea așezărilor umane și organizarea activităților economice în corelație cu capacitatea de suport a acestor ecosisteme.

În realizarea obiectului său de activitate, entitatea îndeplinește funcția de autoritate de mediu, în condițiile legii, pe întregul teritoriu al Rezervației și administrează patrimoniul natural.

La ora actuală, ARBDD administrează un teritoriu de 580.000 de hectare, din care 50.600 de hectare sunt zone strict protejate, zone economice pe o întindere de 306.100 hectare și zone tampon în suprafață de 223.300 de hectare.

Pentru combaterea braconajului piscicol și cinegetic în perimetrul Rezervației, un număr de șapte instituții au atribuții de control și constatare, printre care: Garda Națională de Mediu, Comisariatul de Control Integrat ‘Delta Dunării’ din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării și pentru modificarea și completarea unor acte normative este public pe site-ul MMSC, iar cei interesați pot transmite sugestii și recomandări până la data de 9 noiembrie 2014, inclusiv. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata