ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a luat ființă în urma implementării celui de-al treilea pachet legislativ al UE pentru liberalizarea pieței interne de energie, de la 3 septembrie 2009. ACER reprezintă un organism al Comunității Europene cu personalitate juridică, finanțat din bugetul UE, creat în 2010, cu sediul la Ljubljana, Slovenia.

La 3 martie 2011, Comisarul european pentru Energie, Gunther Oettinger, și premierul sloven, Borut Pahor, au oficiat deschiderea, la Ljubljana, a Agenției Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei. România a candidat și ea, alături de Slovacia, pentru găzduirea agenției.

La baza instituirii ACER stă Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 13 iulie 2009. Pachetul energetic propus de Comisia Europeana în 2007 prevede separarea producției de distribuția de electricitate și de gaze naturale, prin realizarea delimitării proprietății între companiile de producție a energiei electrică și cele de transmisie, pentru a evita creșterea artificială a prețurilor.

Anterior înființării ACER, Grupul European al Autorităților de Reglementare în Domeniul Electricității și Gazului (ERGEG), fondat în 2003, a reprezentat grupul consultativ pentru Comisia Europeană în aspecte privind piața internă de energie din Europa. ERGEG a fost înființat de Comisia Europeană pentru asistență în consolidarea pieței unice a energiei electrice și a gazelor naturale. Membrii ERGEG erau liderii autorităților de reglementare din statele membre UE. Odată ce Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei a devenit pe deplin operațională, din martie 2011, ERGEG a fost dizolvată de CE, în urma unei decizii adoptate la 16 mai 2011, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2011.

Prin contribuția la garantarea unei bune funcționări a pieței europene unice a gazului și electricității, ACER sprijină autoritățile naționale de reglementare în îndeplinirea funcției de reglementare la nivel european și, dacă este cazul, coordonează activitatea acestora. Mai concret, potrivit paginii europa.eu, ACER completează și coordonează acțiunile autorităților naționale de reglementare, contribuie la elaborarea normelor privind rețelele europene, ia, în anumite condiții, decizii individuale obligatorii privind termenii și condițiile de acces și securitate operațională aplicabile infrastructurii transfrontaliere, oferă consiliere instituțiilor europene pe teme privind energia electrică și gazele naturale, monitorizează piețele interne ale gazelor naturale și energiei electrice și elaborează rapoarte pe marginea constatărilor sale, monitorizează piețele angro ale energiei pentru a detecta și a preveni abuzurile de piață, în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de reglementare — funcție preluată în 2012, în conformitate cu Regulamentul UE nr.1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

Structura ACER este formată din: Director, care exercită funcția de conducere și reprezentare a instituției, Consiliul autorităților de reglementare, responsabil cu politica de reglementare a Agenției, Consiliul de administrație, însărcinat cu guvernarea, numirea Directorului și aspectele bugetare, Consiliul de Apel, care răspunde apelurilor la adresa deciziilor Agenției.

Consiliul de administrație (CA) adoptă programul anual și multianual al organizației, care necesită consultarea CE și aprobarea Consiliului autorităților de reglementare. Pe lângă atribuțiile bugetare, CA se asigură de îndeplinirea misiunii ACER, conform Regulamentului Agenției.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata