Organizaţii internaţionale: Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană este responsabilă de politica monetară a zonei euro. Misiunea băncii este să administreze moneda unică a Uniunii Europene, Euro, și să păstreze stabilitatea prețurilor în cele 18 țări care au adoptat până în prezent moneda unică și care formează ”zona euro”.

Banca Centrală Europeană a fost înființată la 1 iunie 1998, având sediul la Frankfurt (Germania).

În iunie 1988, Consiliul European a susținut obiectivul de realizare progresivă a Uniunii Economice și Monetare. Ca urmare, a fost desemnat un comitet prezidat de Jacques Delors, președintele de atunci al Comisiei Europene, care urma să studieze și să propună etapele concrete de îndeplinire a acestei uniuni. Comitetul a avut următoarea componență: guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor care aparțineau Comunității Europene (CE), Alexandre Lamfalussy, directorul general al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI), Niels Thygesen, profesor de științe economice în Danemarca și Miguel Boyer, președinte al Banco Exterior de Espańa. Studiul realizat, numit Raportul Delors, propunea înfăptuirea uniunii economice și monetare în trei etape distincte care începeau de la 1 ianuarie 1990, 1 ianuarie 1994 și 1 ianuarie 1999.

Odată cu introducerea monedei euro pe piețele financiare internaționale, la 1 ianuarie 1999, s-a efectuat transferul responsabilității de politică monetară către BCE de la băncile centrale naționale a 11 state membre UE: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia și Finlanda.

În 2001, Grecia a adoptat moneda unică, Slovenia în 2007, Malta și Cipru în 2008, Slovacia în 2009, Estonia în 2011, iar începând cu data de 1 ianuarie 2014, Letonia este al 18-lea stat membru al zonei euro. Cele 18 state membre au avut de îndeplinit criteriile de convergență, condiții pe care trebuie să le îndeplinească toate celelalte state membre UE înainte de adoptarea euro.

Baza legală pentru politica monetară unică o constituie Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Pentru a-și îndeplini rolul, BCE colaborează cu Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), din care fac parte toate cele 28 de state membre ale UE. Băncile centrale naționale din zona euro și Banca Centrală Europeană alcătuiesc așa-numitul ”Eurosistem”. Eurosistemul și SEBC coexistă atâta timp cât există state membre UE în afara zonei euro.

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, misiunile fundamentale ale BCE, prin intermediul Eurosistemului, se referă la: definirea și punerea în aplicare a politicii monetare pentru zona euro; operațiunile de schimb valutar; deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor din zona euro și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote în zona euro.

O altă misiune este să colecteze, în colaborare cu băncile centrale naționale din zone euro (BCN), informații statistice necesare pentru îndeplinirii misiunilor SEBC de la autoritățile naționale sau direct de la agenții economici.

În privința supravegherii și stabilității financiare, Eurosistemul contribuie la buna desfășurare a politicilor autorităților competente privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

De asemenea, BCE menține relații de cooperare cu instituții, organisme și foruri atât în cadrul UE, cât și pe plan internațional.

Structurile de conducere ale BCE sunt Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Executiv și Consiliul General.

Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din cei șase membri ai Comitetului Executiv și din guvernatorii băncilor centrale naționale din zona euro. Comitetul Executiv este alcătuit din președinte, vicepreședinte și alți patru membri.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata