ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: Comisia Dunării

Comisia Dunării (CD) este o organizație internațională interguvernamentală, care își îndeplinește activitatea în baza prevederilor Convenției cu privire la regimul navigației pe Dunăre, semnată în august 1948, la Belgrad.

Spre deosebire de Comisia Europeană a Dunării, precursoarea Comisiei Dunării, care era împuternicită cu atribuții executive și administrative, incompatibile cu suveranitatea de stat, Comisia Dunării are numai atribuții de coordonare, informare reciprocă și de executarea a unor lucrări de interes comun, explică Dicționarul Diplomatic publicat în 1979.

Comisia Europeană a Dunării (CED) a fost înființată în 1856, în urma Conferinței de Pace de la Paris, o dată cu internaționalizarea apelor Dunării. Din organismul creat prin Tratatul de la Paris, la 30 martie 1856, făceau parte Imperiul Austriac, Franța (Al Doilea Imperiu Francez), Regatul Unit, Regatul Prusiei, Imperiul Rus, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. Crearea CED a fost rezultatul unui compromis între marile puteri ale vremii, care aveau stabilite obiective politice și economice în zona danubiană.

Durata de funcționare a CED urma să fie de doi ani, principala misiune constând în asigurarea desfășurării în bune condiții a lucrărilor tehnice pentru degajarea gurilor fluviului de aluviuni, pentru crearea unor condiții normale de navigație între Isaccea și Marea Neagră prin Canalul Sulina.

Comisia Europeană a Dunării și-a început activitatea la 4 noiembrie 1856, la Galați.

Puterea riverană Austria susținea limitarea termenului de funcționare a CED, vizând stabilirea monopolului său asupra navigației pe Dunăre. Însă marile puteri neriverane au contracarat încercările Austriei, ajungându-se astfel ca CED să-și continue existența până în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un moment important în istoria organizației a fost ziua de 3 septembrie 1861, care a marcat începutul navigației moderne, cu nave maritime, pe brațul Sulina. Reprezentanții marilor puteri europene au participat la ceremonia de finalizare a lucrărilor de adâncire a apelor mării la bara Sulina, proiect realizat de CED.

”Comisia Europeană a Dunării, compusă din delegații celor șapte puteri reprezentate la Congresul de la Paris, și însărcinată, în temeiul articolul 16 din Tratatul de la 30 martie 1858, să îmbunătățească navigația de la gurile Dunării, a decis, pe 9 aprilie 1858, construirea a două diguri, cu scopul de a crește profunzimea gurii Sulina”, nota ziarul britanic ”The Illustrated London News”, la 19 octombrie 1861. Momentul a marcat un succes și pentru Sir Charles A. Hartley, inginer-șef al CED în perioada 1856 — 1871, supranumit mai târziu ”Părintele Dunării”. Sulina se transformă, prin instalarea aici a CED, dintr-un sat cu aproximativ 1.000 de locuitori, într-un oraș cu o populație stabilă și cu o situație economică notabilă.

Tratatul de la Versailles, de la 21 iulie 1919, și Convenția adoptată la Conferința internațională a Dunării, de la 23 iulie 1921, au fixat noi prerogative și componența CED. Astfel, în CED intrau reprezentanți din Franța, Italia, Marea Britanie și România, iar din noiembrie 1930 și din Germania. La Conferința de la Sinaia, din 18 august 1938, CED a decis transmiterea în cea mai mare parte a prerogativelor sale României. În urma acestei decizii, dispare CED și se înființează ”Administrația Dunării de Jos”, organism aflat sub controlul guvernului României, desființat, la rândul lui, în 1940, odată cu creșterea influenței Germaniei Naziste în zonă.

După încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale, este creată organizația interguvernamentală Comisia Dunării, ce are sediul la Budapesta din 1954. Organizația internațională dunăreană era compusă din reprezentanți ai următoarelor state: Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria și URSS, iar la sesiunile Comisiei sau la reuniunile de experți ai statelor membre participau, fără drept de vot, experți ai Ministerului de Transport al RFG.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata