ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: Oficiul Naţiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS)

Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS) reprezintă o ramură operațională a ONU, responsabilă cu implementarea proiectelor pentru sistemul Națiunilor Unite, instituții financiare internaționale, guverne și alți parteneri.

Originile UNOPS datează din 1973, organizația fiind înființată în 1974 ca parte a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), în structura căruia a funcționat până în 1994. Printr-o decizie a Adunării Generale, UNOPS a devenit entitate separată, cu autofinanțare, în sistemul de dezvoltare al ONU, la 1 ianuarie 1995.

Sediul central al Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect este la Copenhaga, Danemarca.

Misiunea UNOPS vizează ajutarea oamenilor în nevoie prin extinderea abilităților ONU, ale guvernelor și ale altor parteneri, în gestionarea proiectelor, a infrastructurii și a procedurilor de achiziții, într-o manieră eficientă și durabilă. Organizația și-a stabilit ca viziune ”promovarea practicilor durabile de implementare în contextele dezvoltării, de consolidare a păcii și în scopuri umanitare, îndeplinind sau depășind așteptările partenerilor”.

Valorile UNOPS sunt evidențiate în Carta Națiunilor Unite și în mandatele legislative ale Adunării Generale. Ele formează fundamentul culturii organizaționale și se reflectă în politici, instrumente, produse și servicii, regăsindu-se în abordarea adoptată de personalul UNOPS. Mai exact, valorile stau la baza angajamentului UNOPS pentru ”furnizarea de servicii pentru ceilalți”. Cele patru valori esențiale ale organizației se referă la: Dreptul de proprietate și capacităților naționale; Responsabilitatea pentru rezultate și transparență; Parteneriat și coordonare; Excelență.

Din august 2014, director executiv al organizației este Grete Faremo, care înainte de a se alătura echipei UNOPS a deținut funcția de Ministru al justiției și securității publice în Norvegia.

Consiliul executiv (Executive Board) pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect este mandatat să susțină și să supravegheze toate activitățile celor trei organizații în concordanță cu politica globală de conducere a Adunării Generale a ONU și a Consiliului Economic și Social și cu responsabilitățile trasate în Carta ONU.

Consiliul protejează interesele țărilor implicate în proiecte. Directorul executiv al UNOPS raportează direct Secretarului General al ONU și Consiliului executiv și are autoritatea să semneze acordurile cu țările gazdă și să numească reprezentanții UNOPS în punctele de lucru. Boardul executiv se reunește de trei ori pe an. În 2014, sesiunea anuală a avut loc între 23 iunie și 4 iulie, iar a doua sesiune ordinară este programată la 2-5 septembrie.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata