Plăţi anticipate privind impozitul pe profit

 

ANAF reaminteşte contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, alţii decât societăţile bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, că pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele elemente ale acestui sistem de declarare şi plată.

 

Excepţii

Nu pot opta pentru sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, următoarele categorii de contribuabili care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit astfel:

– organizaţiile nonprofit care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– contribuabilii ce obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– persoane juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

– persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial.

 

Nu aplică sistemul

De asemenea, nu aplică sistemul plăţilor anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profitul anual contribuabilii care în anul precedent s-au aflat în una din următoarele situaţii:

– nou-înfiinţaţi;

– cei care înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului precedent;

– cei care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare în anul precedent;

– cei care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Aceşti contribuabili aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Atenţie! Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata