Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)

Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este sărbătorită în calendarul creștin ortodox la cincizeci de zile de la sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paști). Acest mare praznic împărătesc, Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh (se mai numește în popor și Duminica mare), a avut loc în acest an pe 8 iunie.

După sărbătoarea Învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos se sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea. Deși Duhul Sfânt a fost prezent în creație încă de la început, El a coborât în lume în mod deplin pentru a o sfinți numai după biruirea morții și întoarcerea la Tatăl a lui Hristos. Numai atunci Dumnezeu Duhul Sfânt a putut coborî peste firea umană curățită de păcate și răscumpărată și s-a sălășluit în cei care l-au primit pe Hristos.

Din punct de vedere al credinței ortodoxe, la Cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt a apărut un Organism cu totul nou, un Așezământ divino-uman, Biserica. Cu alte cuvinte, coborârea peste Apostoli a Duhului, darurile și harismele primite de ei, predica și botezul primilor trei mii de oameni constituie întemeierea Bisericii creștine, atât ca o comunitate a credincioșilor, cât și ca instituție. Biserica nu este, deci, numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu și nici numai o instituție îngrădită prin dogme și legi. Ea este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu și îl poartă în sine pe Duhul Sfânt. Unii Sfinți Părinți au numit Biserica lui Hristos ”Duhul Sfânt trăind în omenire”.

Rolul Duhului Sfânt este de a-l face activ pe Hristos în noi, prin har. El transformă creștinii din oameni trupești în oameni duhovnicești, sfințește și dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, se zidește Biserica — Trupul mistic al lui Hristos. Împărtășindu-se cu Tainele Bisericii, sfințite de harul Duhului Sfânt, creștinii se constituie într-o comunitate prin comuniune — Biserica lui Hristos.

Importanța deosebită a sărbătorii constă în faptul că ajută la înțelegerea noțiunii de Biserică — unul dintre imperativele majore ale vieții contemporane. Criza prin care trece Biserica și omenirea în ziua de astăzi este cauzată, în mare măsură, de faptul că nu se cunoaște și nu se ține seamă de esența Bisericii, de ceea ce este Biserica în sine. Sub denumirea de Biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea credincioșilor, clerul, instituția. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar ea este mai mult decât atât: este Trupul lui Hristos în care sălășluiește Duhul Sfânt.

Împreună cu Paștile, Pogorârea Duhului Sfânt este cea mai veche sărbătoare creștină, fiind prăznuită încă de pe vremea Apostolilor. Despre ea amintesc și Sfântul Irineu (202), Tertulian, Origen, Canonul 20 al Sinodului I ecumenic (325) ș.a. Până către sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. După aceasta, Cincizecimea a fost mutată la 50 de zile de la Paști, devenind sărbătoare de sine stătătoare.

În vechime, de Cincizecime se făcea botezul catehumenilor, erau interzise jocurile din circuri, spectacolele păgâne etc. Astăzi, în biserici se aduc ramuri de tei sau de nuc care se sfințesc și se împart credincioșilor, simbol al limbilor de foc coborâte peste Apostoli și putere a Duhului Sfânt. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata