Procedura de angajare a răspunderii solidare

13

 

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85/04.02.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată de dispoziţiile art. 27-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin actul normativ menţionat au fost aprobate:

– Instrucţiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată de dispoziţiile art. 27-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;

– modelul, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale formularelor:

  • Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;
  • Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

În documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, principalele aspecte privind respectarea drepturilor contribuabililor în aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.

 

Dreptul de a fi ascultat

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară poate fi asistată de avocat, consultant sau persoana care o consiliază pe aceasta, sau poate fi reprezentată de o persoană împuternicită, în baza unui mandat întocmit în condiţiile legii.

Convocarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, în vederea consultării documentaţiei aflată la dosar, se face prin notificare.

În situaţia în care persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt în scris, cel târziu până la data stabilită pentru audiere.

Noua dată ce poate fi stabilită pentru audiere de către persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata