Procedura de angajare a răspunderii solidare

Declaraţiile făcute la audiere de persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară se consemnează într-un proces verbal, în care se face menţiunea şi despre înscrisurile prezentate în apărare de către aceasta.

Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de doi funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, sau a reprezentantului legal al acesteia de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare.

Totodată, în cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare, întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt.

Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, poate prezenta organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în scris, observaţii şi precizări, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data consultării documentaţiei aflată la dosar, sub sancţiunea decăderii.

Acest termen nu poate fi prorogat iar prezentarea obiecţiunilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, se face prin depunere la registratura organului fiscal cu competenţe în executarea silită, poştă sau fax.

 

Dreptul de a contesta decizia de angajare a răspunderii solidare

Persoana pentru care s-a atras răspunderea solidară, nemulţumită, poate formula contestaţie împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală.

Menţionăm că procedura de angajare a răspunderii solidare încetează în cazul în care s-au stins obligaţiile fiscale pentru care a fost declanşată angajarea răspunderii solidare, când decizia de angajare a răspunderii solidare a fost anulată pe cale administrativă urmare soluționării contestaţiei în acest sens, ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de către instanţa de judecată competentă.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata