Procedura rambursării TVA din state membre ale UE

28

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/28.01.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 59/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Legea nr. 57172003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49^1 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din acelaşi act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, poate beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

 

Bunuri şi servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA

Persoanele impozabile stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru următoarele categorii de bunuri şi servicii achiziţionate care trebuie descrise în cererea de rambursare, formularul 318, conform următoarelor coduri:

1. combustibil;

2. închiriere de mijloace de transport;

3. cheltuieli legate de mijloacele de transport;

4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;

5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);

6. cazare;

7. servicii de catering şi restaurant;

8. acces la târguri şi expoziţii;

9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;

10. alte bunuri livrate si servicii prestate.

Atenţie! În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a serviciilor prestate.

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.

Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor efectuate în alt stat membru este determinat conform legislaţiei din statul membru de rambursare.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata