Procedura rambursării TVA din state membre ale UE

Operaţiuni care fac obiectul rambursării TVA

Cererea de rambursare a TVA se referă la următoarele operaţiuni:

a) achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;

b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

 

Procedura solicitării rambursării TVA achitate

Cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, se depune în format electronic la organul fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF, cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare

Atenţie! Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate informaţiile cerute.

În vederea completării Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.

Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Important! Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile următoare:

– nu este persoană impozabilă în sensul TVA;

– efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiul art. 141 din Codul Fiscal;

– beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la art. 152 din Codul Fiscal.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata