Programul ”Prima Maşină” ar putea duce la o creştere anuală a vânzărilor de autovehicule cu un miliard de lei

Vânzările de autovehicule situate în palierele joase de preț sau mașinile puțin poluante cu litraj mic și consum redus de combustibil ar putea crește cu până la un miliard de lei datorită programului ”Prima mașină”, se arată în Nota de Fundamentare a proiectului de Ordonanță Privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

”Creșterea anuală a vânzărilor ar putea ajunge până la un miliard de lei, ceea ce are capacitatea de a conduce la o creștere economică de 0,1% cumulând efectele lanțului de producție, import și distribuție, inclusiv serviciile conexe din sectorul auto”, se menționează în document.

Prin Memorandumul cu tema ”Prima mașină’‘ s-a aprobat inițierea de către Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice a actelor normative în vederea lansării programului guvernamental ”Prima mașină”, destinat în principal tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, dar și celorlalte categorii de vârstă, pentru achiziționarea primei mașini noi.

”Prin garantarea de către stat a creditului acordat pentru achiziționarea unui autoturism nou și având în vedere faptul că un număr redus de bănci dispun de produse de creditare pentru autoturisme, corelat cu accesul foarte dificil la credite al persoanelor cu venituri reduse, apreciem că se creează condițiile inițierii unui produs bancar competitiv, cu consecințe pozitive directe asupra creșterii vânzării de autoturisme noi și a segmentelor orizontale conexe. Prin Program se stimulează cumpărarea autoturismelor mai puțin poluante, prin fixarea unei garanții de stat mai mari pentru automobilele mai puțin poluante”, se arată în proiect.

Prin adoptarea OUG privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se dorește implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziția de autoturisme în comparație cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanții materiale.

”Prin autoturism nou în sensul Programului se înțelege orice autovehicul produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import definit conform art.3 pct.2 din O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, care nu a mai fost deținut în proprietate de către o altă persoană conform cărții de identitate a autoturismului și care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, achiziționat de la un comerciant din România care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor noi și al cărui preț de achiziție nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA”, se menționează în proiectul de OUG.

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un alt autoturism nou; îndeplinește condițiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat și nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare.

Prin acest Program persoanele fizice pot achiziționa un singur autoturism.

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului.

Plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise, condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanțiilor, precum și modalitatea de distribuire a sumelor încasate din valorificarea garanției se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

În baza contractului de garantare se va înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismelor achiziționate în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente creditului garantat acordat în cadrul Programului.

Instituția de credit/instituția financiară nebancară are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile Programului. Sumele rezultate din executarea garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM prin Program, în numele și în contul statului, se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM și se recuperează de la beneficiarul Programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare prin executare silită se efectuează de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sumele încasate sunt venituri ale bugetului de stat, și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Normele de aplicare a Ordonanței vor fi elaborate și supuse aprobării Guvernului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata