Proiect normativ pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

 

Pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro,  categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat şi poate fi consultat Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

Ca urmare a modificărilor legislative aduse Codului Fiscal în perioada 2011-2013, s-a prevăzut posibilitatea recalculării de către organul fiscal a plăţilor anticipate cu titlu de impozit, la solicitarea persoanelor fizice, în situaţia încetării activităţii/suspendării temporare a activităţii, în cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria din contract este exprimată în lei, precum şi în cazul persoanelor care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv şi depăşesc în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat.

Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate se face de contribuabili, pe baza formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, însoţit de documente justificative.

În vederea aplicării unitare de către organele fiscale a dispoziţiilor legale privind recalcularea plăţilor anticipate şi creşterii operativităţii procesului de administrare, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

În cadrul procedurii, au fost menţionate situaţiile care pot conduce la recalcularea plăţilor anticipate urmare solicitării contribuabililor, documentele justificative necesare în susţinerea cererilor depuse, precum şi termenele de soluţionare a cererilor depuse.

De asemenea, au fost publicate şi pot fi consultate anexele şi referatul de aprobare a proiectului de act normativ.

 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative mai sus menţionat pot fi transmise în scris la Serviciul comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Serviciul comunicare, relaţii publice şi mass-media, Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata