Randament de 5% la dividendele SIF Moldova

Cei 110 acţionari (un cvorum de 30,56%) prezenţi la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) SIF Moldova (SIF2) din 15.04.2014 au avut de ales între două variante de dividend propuse de conducerea SIF2: o primă variantă cu un dividend brut de 0,066 lei/acţiune şi o a doua variantă cu un dividend brut de 0,078 lei/acţiune.

Dănuţ Dudu

 În urma voturilor exprimate, peste 70% din cei prezenţi au optat pentru prima variantă, ceea ce înseamnă un fond total de dividende de 34,26 milioane de lei, o rată de distribuire a profitului net de 37,7 % şi un randament brut al dividendului de 5% (superior dobanzilor la  depozitele bancare pe un an de 3%).

În eventualitatea în care acţionarii ar fi optat pentru cea de a doua variantă, sumă alocată pentru plata acestora ar fi fost de 40,48 milioane de lei, respectiv 44,54% din profitul obţinut.

Chiar dacă estimările analiştilor din piaţa de capital făcute pe baza valorii dividendelor anterioare (în 2013, SIF2 a distribuit un dividend brut de 0,24 lei/acţiune) vizau un dividend cu un randament brut cuprins între 7% şi 11%, Consiliul de Administraţie a reuşit să convingă acţionarii de faptul că, prima variantă de dividend asigura atât sustenabilitatea profitabilităţii pe termen lung a companiei cât şi satisfacerea, la un nivel rezonabil (peste dobânda bancară) a aşteptărilor acţionarilor.

Faţă de anul trecut, profitul net bugetat de SIF Moldova pentru anul curent este 117,8 milioane lei, cu 29,62% mai mare decât cel raportat în 2013, incheiat cu un profit net de 90,88 milioane de lei. În acelaşi timp, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de acţionari, veniturile SIF Moldova ar urma să cumuleze anul acesta 241,11 milioane lei (în scădere cu 11,35%) iar cheltuielile totale ar putea să se diminueze cu 38,3%, până la 105,22 milioane lei.

Acţionarii au aprobat şi politica investiţională a SIF-ului pentru mandatul actual.

În ceea ce priveşte strategia investiţională propusă de Consiliul de Administraţie şi acceptată de către acţionari pentru 2014 această se va înscrie pe următoarele coordonate:

accelerarea procesului de restructurare a portofoliului, redefinind categoriile de active şi modalităţile de gestionare a acestora, din perspectiva diversificării şi fructificării oportunităţilor investiţionale.

– optimizarea procesului de administrare a activelor aflate în dificultate, care au fost aportate/cesionate la capitalul social al societăţilor controlate de SIF Moldova (acţiuni deţinute la societăţile închise, aflate în faliment sau lichidare administrativă – către Asset Invest SA, active imobilizate – către Casa SA), având ca rezultat aplicarea unor politici de management unitare, concomitent cu reducerea costurilor operaţionale.

– dezvoltarea unor noi linii de business, în special pe domenii cum ar fi: real estate, agribusiness, high tech etc. şi care vizează realizarea de investiţii noi, dar şi prin posibile programe de investiţii majore în companii din portofoliul SIF Moldova, cu scopul asigurării creşterii performanţelor acestora.

– potenţială implicare în segmentul private equity, ale cărui perspective, în contextul european se îmbunătăţesc în mod constant.

De asemenea, pentru atingerea acestor obiective investiţionale CA al SIF Moldova îşi propune să existe o continuitate în raport cu mandatele anterioare astfel încât să fie menţinută o pondere majoritară a deţinerilor în acţiuni listate pe piaţa românească, o recalibrare a expunerii SIF Moldova pe cei doi piloni importanţi ai portofoliului, sectorul financiar şi energetic precum şi optimizarea poziţiilor deţinute în sectorul bancar cu expunere prioritară pe piaţa românească concomitent cu dezvoltarea unor proiecte de private equity şi încadrarea lor dinamica în entităţi listate.

Pentru susţinerea acestui ambiţios program, acţionarii au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 care implică venituri totale de 241, 1 milioane de lei, cheltuieli totale de 105,.2 milioane de lei şi un profit brut de 135,8 milioane de lei (profit net: 117,8 milioane de lei).

Dănuţ Dudu

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata