Sălaj: „Roata vieţii”, pictura dintr-o biserică de lemn ce a impresionat un papă

„Roata vieții”, o pictură unicat realizată în urmă cu aproape două secole în biserica monument istoric din Răstoci, a fost remarcată de Papa Ioan Paul al II-lea, care a ținut pe biroul său o fotografie a operei de artă și chiar și-a exprimat intenția de a vizita lăcașul de cult, cu prilejul prezenței sale în România, potrivit preotului Valentin Danci, ce a slujit mai bine de patru decenii în mica localitate din Sălaj.

Răstoci este o mică localitate din comuna Ileanda, situată pe malul râului Someș și atestată documentar din 1530. Numele satului provine din limba slavă, „rostoka” semnificând brațul unui râu desprins pentru a înconjura o insuliță. Astăzi această insulă ce s-a format probabil pe râul Someș nu mai există, dar numele localității s-a păstrat. Sătenii au trecut pe rând, de la ritul greco-catolic la cel ortodox și înapoi, ultima schimbare de acest gen consemnându-se în 1948, când printr-un decret al regimului comunist, după 250 de ani de greco-catolicism, au fost trecuți forțat la ortodoxie. Pământul bisericii a fost luat de statul comunist și împărțit sătenilor în 1953.

Biserica monument istoric din Răstoci datează de la începutul secolului XIX, edificarea ei realizându-se în doar un an, așa cum arată și pisania din partea interioară a fruntariului altarului de deasupra ușilor împărătești, inscripție ce menționează și perioada când s-a realizat pictura: „Această sfântă bisiarică, cu mila și cu ajutoriul pria înălțatului, și atotputiarnicului milostivului Dumnezău sau zidit, și cu tot lucrul ce era de lipsă sau gătit de la începutul lui maiu, al anului 1827, până la sfârșitul lunii iarăș a lui maiu al anului următoriu 1828, supt pre lăudata și putiarnica biruință a pria înălțatului întîia Francisc împăratul Austriei. (…)

Iară cu zugrăvitura și cu podoaba ce să viade peste tot dinlăuntru, afară de douo cinstite icoane ce sunt în oltariu pe pristol și cealaltă pe fruntariul oltariului dinainte s-au gătit în anii domnului 1832 și 1833 cu strădania, cu lucrul și ajutorilui chieltuialelor tuturor sătianilor fiește căruia după buna îndurare, voința inimii și puterii sale, fără de nicio sâlnică aruncare”.

Meșterul ce a realizat pictura este menționat pe peretele ce desparte pronaosul de naos: „Toată podoaba și zugrăvitura acestei sfinte Bisearici din lăuntru ce se vede și se arată, fără două icoane ce sunt pusă în fruntea Altariului și cealaltă din lăuntru pe Preastol s-au gătit prin mine umilitul robul lui Dumnezeu Lazăr Toacaci zugravul din Piroșa născut, în anii domnului 1832 și 1833”.

Interiorul micuței biserici de lemn din Răstoci impresionează prin „dantelăria” lucrăturii în lemn dintre naos și pronaos, realizate exclusiv manual, cu dalta și toporul, în urmă cu mai bine de 150 de ani, dar și prin picturile de pe pereți, bine conservate, majoritatea încadrate într-o ramă, asemeni unor tablouri.

Oarecum ascunsă de privirile neavizaților, pe peretele din dreapta intrării, într-o zonă umbrită oarecum de un ochi de fereastră, stă „Nestatornica roată a vieții și primejdioasele ei valuri”, o ilustrare simbolică a existenței omului, într-o realizare artistică simplă, dar extrem de sugestivă, ce a impresionat chiar și un înalt pontif.

„‘Roata vieții’ arată omul care vine la marea vieții. Jos, în partea stângă, e marea vieții, pe care omul vine în bărcuța lui, cu vâsla lui. E foarte semnificativ. Apoi începe și învârte la roata vieții. În clipa în care învârte zice ‘vreau să moștenesc’. Ajunge în culmea puterii — și e și reprezentat atât de frumos, ca un soldat semeț, parcă e o linie dreaptă — când zice ‘moștenesc’. Câte puțin, câte puțin roata se învârte și ajunge până acolo încât arată mormântul pe care scrie ‘din pământ ești și în pământ te vei întoarce’. Și atunci zice: ‘am moștenit’. Ce am moștenit? Pământ ești și în pământ vei merge”, descrie pictura preotul Valentin Danci, ce a slujit la Răstoci din 1968 până în 2009.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata