SIF Moldova – o oportunitate pentru investitori?

Începutul lunii aprilie a reprezentat pentru acţionarii SIF Moldova atât un moment de bilanţ cât şi cel de aprobare a programului de activitate propus de conducerea societăţii pentru anul 2015. Acţionarii prezenţi la Adunările Generale desfăşurate în perioada 1-2 aprilie nu numai că au luat la cunoştinţă de modul cum cei din actuala conducere a transpus în practică programul de activitate pentru anul 2014 dar au avut şi surpriza de a fi puşi în faţa atât unei schimbări radicale de paradigmă investiţională cât şi a unui mix de politici de dividend surprinzătoare.

Dănuţ Dudu

  • 2014 – anul schimbărilor majore în politica investiţională a SIF 2

Dat fiind faptul că cei 89 de acţionari reuniţi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor desfăşurate pe 1 aprilie nu au reuşit să “strângă” decât puţin peste 33% din totalul drepturilor de vot, conform prevederilor legale, pe 2 aprilie, s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale Ordinare a acţionarilor. Deşi numărul acţionarilor prezenţi (fizic, prin reprezentant sau corespondenta) nu s-a modificat, cvorumul a crescut uşor până la 34% exercitandu-se dreptul de vot pentru 176.854.508 acţiuni din totalul de 519.089.588 aferente capitalului social.

Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie a fost centrat pe eforturile făcute în 2014 pentru reconfigurarea portofoliului şi deschiderea de noi direcţii de afaceri pentru SIF Moldova. Astfel, portofoliul de acţiuni a fost structurat, pe baza unor selecţii calitative în funcţie de valoarea patrimonială, perspectiva afacerilor, lichiditate şi randamentul dividendelor, în 3 categorii principale: “CORE” (include cele mai lichide şi performante companii de la BVB), “Deţineri Majoritare” (alcătuit din 8 societăţi în care SIF Moldova este acţionar majoritar) şi “SELL” (compus din companii mai putin performante şi cu lichiditate scăzută).

La finalul anului trecut ponderea companiilor din portofoliile CORE şi Deţineri Majoritare era de 79% din activul total astfel încât procentul acţiunilor listate pe pieţele reglementate s-a redus, nesemnificativ, la 81,98% (2013: 86,46%) din activul total (in conditiile in care activul total a crescut in 2014 cu 5% fata de 2013).

Mutaţiile apărute în cadrul ponderilor deţinerilor în cadrul sistemului bancar a fost explicitată de conducerea societăţii ca fiind un proces “de individualizare şi a depins în mod decisiv de capacitatea fiecărei bănci de reluare a procesului de creditare şi de reducere a nivelului creditelor neperformante, în contextul noilor cerinţe ale Acordului Basel 3, ale trendurilor economice şi ale influenţelor deciziilor de politică monetară”.

Astfel, în urma analizelor făcute în “contextul cerinţelor BNR privind provizionarea creditelor neperformante” expunerea pe titlurile TLV a fost majorată la 29,68% din active (2013: 13,59%), datorită nivelului “superior al gradului de acoperire cu provizioane şi garanţii al creditelor neperformante, ponderea redusă a creditelor neperformante în totalul creditelor, o bază solidă de depozite, abilitatea de a genera capital, precum şi de profitabilitatea sustenabilă a acestei bănci”.

În ceea ce priveşte acţiunile Erste (EBS) acestea au fost vândute în primul semestru al anului trecut “ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare realizate la T4 2013 (pierdere de 369 milioane euro), realizării unui profit net 2013 de 8 ori mai mic decât cel înregistrat în anul anterior, precum şi a perspectivelor negative derivate din creşterea provizioanelor generate de unele subsidiare est – europene”.

În acelaşi timp, vânzările acţiunilor BRD, au generat un profit în 2014 de 75 mil lei, decizia de vânzare bazându-se pe “estimările privitoare la implicaţiile asupra rezultatelor financiare ale BRD, ale solicitărilor BNR de acoperire a creditelor clienţilor în insolvenţă cu provizioane în proporţie de 90%, care se vor elibera progresiv, pe măsura implementării planurilor de reorganizare”.

Cum era de aşteptat, SIF Moldova nu a putut să rateze oportunitatea oferită de către ASF care prin decizia nr.23/05.02.2014 permitea achiziţionarea de acţiuni la SIF-urile concurente. Astfel, în 2014 SIF 2 a investit în SIF 4, SIF 5 şi SIF 1, deciziile de achiziţie fiind luate în raport cu potenţialul de creştere al preţurilor pe fondul aşteptărilor de continuare a trendul ascendent al BVB. În aceste condiţii, la finele lui 2014 “deţinerile în SIF 1, SIF 4 şi SIF 5 reprezintă 5,98% din totalul activelor” SIF 2.

În paralel cu această politică agresivă de restructurare a portofoliului conducerea SIF 2 s-a lansat, în ultimul trimestru al anului, pe calea atingerii unui alt obiectiv strategic al politicii investiţionale: dezvoltarea unor noi linii de business prin intermediul unor companii specializate, în care SIF Moldova deţine o poziţie de control, pe domenii cum ar fi: agribusiness, industrial, real estate. SIF Moldova detine astfel, pozitii de control in trei vehicule operaţionale ce sunt proiectate astfel încât, pe măsura implementării şi dezvoltării proiectelor de investiţii gestionate de acestea, să atragă resurse de finanţare din partea sistemului bancar şi a pieţei de capital.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata