SPECTRAL INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 23882738
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.12.2014

1. Date privind dosarul: 4272/91 Anul 2013 Tribunal Vrancea – Secţia a II-a Civila si de Contencios Adm. Fiscal Judecător sindic Simona Florica Nicolau

2. Arhiva/registratura instanţei: B-dul Independenţei, nr. 19-21, Focsani, judeţ Vrancea, Număr de telefon 0237-232092, programul arhivei/registraturii instanţei 09:00 – 12:00

3.1. Debitor: SC Spectral Invest SRL CUI 23882738 Sediul în com. Răstoaca, judeţ Vrancea Număr de ordine în registrul comerţului J39/513/2008

4. Creditor: –

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolventa Coniac Mihai CIF 30235050 Sediul social Focsani, judeţ Vrancea, Str. Comisia Centrala, nr. 72-74, bl. 2, sc. 2, et. 1, ap. 7 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2901 Tel/Fax: 0723615336 / 0337106737 E-mail [email protected]

6. Subsemnatul: Coniac Mihai, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Spectral Invest SRL, conform Sentinţei Civile nr. 539 din data de 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a Civila și de Contencios Administrativ Fiscal, în dosarul 4272/91/2013, în temeiul art. 33 alin. 4 din Legea privind procedura insolventei – Legea 85/2006: notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Spectral Invest SRL prin sentinţa civila nr. 539 din 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a Civila si de Contencios Administrativ Fiscal, în dosarul 4272/91/2013

7.1. Debitorul SC Spectral Invest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Spectral Invest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.12.2014 Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 23.12.2014 Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.01.2015

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Focsani, str. Comisia Centrala, nr. 72-74, bl. 2, sc. 2, ap. 7, jud. Vrancea in data de 23.12.2014 orele 11:00 avand pe ordinea de zi: desemnarea Comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar, eventuale alte mentiuni

9. Comitetul creditorilor: –

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata