Taxa de poluare recuperată în instanţă se încasează în cinci ani, în tranşe egale

Persoanele care au obținut o hotărâre judecătorească pentru restituirea taxei de poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule își vor recupera banii în cinci ani, în tranșe anuale egale cu 20% din valoarea taxei, la care se adaugă dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se arată într-un proiect de Ordin comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

În plus, sumele cuvenite contribuabililor vor fi actualizare cu inflația, calculată pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăți, se precizează în proiectul de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

‘Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranșelor anuale se efectuează conform graficului tranșelor anuale aprobate la restituire’, se mai arată în documentul citat.

Cererile de restituire se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz.

Prima tranșă anuală se va recupera în luna următoare datei comunicării graficului, de către Administrația Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent. Pentru următoarele tranșe anuale, perioada de restituire este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani, pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, și luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani, pentru cererile depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an.

Înainte de plata fiecărei tranșe, însă, organele statului verifică dacă beneficiarul plății are restanțe la alte obligații fiscale și, după caz, operează eventuale compensări.

‘Pentru plata fiecărei tranșe anuale astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, a sumelor actualizate și a dobânzilor, organul fiscal competent constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor până la data plății fiecărei tranșe’, se precizează în proiectul de act normativ.

În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceștia, fie în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.

Termenul de depunere a cererilor este cel legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire, se menționează în proiect. Cererea trebuie să fie însoțită de hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată, o copie a actului de identitate și împuternicirea reprezentantului legal, dacă este cazul.

Sumele datorate, inclusiv diferențele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plății, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata