Termenul pentru depunerea declaraţiilor anuale de venit pentru persoane fizice se prelungeşte cu o zi

Termenul pentru depunerea declaraţiilor anuale de venit pentru persoanele fizice se prelungeşte cu o zi până luni, 26 mai, în condiţiile în care termenul prevăzut în Codul Fiscal – 25 mai – cade într-o zi nelucrătoare (duminică).

Potrivit calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2014, publicat pe site-ul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, până la data menţionată persoanele fizice care obţin venituri supuse declarării trebuie să depună declaraţiile anuale privind veniturile realizate pe anul anterior (formular 200 pentru venituri realizate în România, respectiv formular 201 pentru venituri realizate din străinătate), iar persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, care în anul anterior au realizat pierderi/ care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal/ cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, trebuie să depună odată cu declaraţia privind venitul realizat şi declaraţia privind venitul estimat/ norma de venit (formular 220 pentru cei care desfăşoară activitate individual, respectiv formular 223 pentru asocieri).

De asemenea, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole trebuie să depună depună declaraţia 221 pentru anul în curs, iar persoanele fizice care au realizat în anul 2013 venituri din salarii şi asimilate salariilor pot depune formularul 230 ‘Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ’.

Suma de 2% poate fi direcţionată către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult (pe formular se completează obligatoriu denumirea, codul fiscal şi contul IBAN al entităţii). Salariaţii pot deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, cheltuielile efectuate între 1 ianuarie 2013 — 5 august 2013 (data abrogării din Codul fiscal) pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Până în data de 30 mai, persoanele juridice (societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate) au obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului încheiat, iar entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, precum şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să depună raportarea contabilă anuală la 31 decembrie a anului anterior.


Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata