Venitul mediu al unei gospodării a fost de 2.477 lei/lună, în T1; cheltuielile au însemnat 90% din total

Venitul mediu total al unei gospodării în România a fost, în primul trimestru din 2014, de 2.477 de lei/lună, în timp ce cheltuielile au reprezentat aproape 90% din totalul veniturilor încasate în fiecare lună, arată datele Institutului Național de Statistică /INS/, publicate luni.

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în intervalul ianuarie — martie 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2.477 lei/gospodărie, echivalentul a 928 lei/persoană. De asemenea, veniturile bănești au fost, în medie, de 2.034 lei lunar/gospodărie (762 lei/persoană), iar veniturile în natură de 443 lei lunar/gospodărie (166 lei/persoană).

Cea mai importantă sursă de venituri (49,4%) a fost reprezentată de salarii și celelalte venituri asociate lor, iar la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit și veniturile din prestații sociale (24,1%), veniturile din agricultură (2,4%), veniturile din activități neagricole independente (2,5%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). În plus, o pondere importantă dețin și veniturile în natură (17,9%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (16,2%).

Datele INS arată că, în trimestrul I 2014, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 29,3% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural și cu 11,1% mai mari față de ansamblul gospodăriilor.

În mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporție de 61,5% din salarii, de 23,4% din prestații sociale, veniturile în natură reprezentând 8,4% din total.

Pe de altă parte, în mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producția agricolă, care a asigurat 37,7% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (32,2% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile bănești din agricultură asigurând 5,5% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuție importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit și veniturilor salariale (29,4%) și celor din prestații sociale (25,4%).

La capitolul cheltuieli lunare în gospodăriile din România, statistica relevă faptul că acestea au fost, în primele trei luni ale anului în curs, în medie, de 2.226 lei/gospodărie (834 lei/persoană) și au reprezentat 89,9% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere de numai 0,2% în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației.

În ceea ce privește mărimea și structura cheltuielilor totale de consum în funcție de mediul de rezidență, arată că, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban față de rural cu 487 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu doar 19 lei.

În mediul rural, 49,2% din cheltuielile pentru consumul alimentar au fost reprezentate de contravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 22,7% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut, în trimestrul I 2014, în medie, 40,5% din consumul gospodăriilor.

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuință (apă, energie electrică și termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea și întreținerea locuinței), în trimestrul I 2014, aceasta reprezentând 22,9% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor cu locuința cea mai mare pondere a deținut-o cheltuielile necesare funcționării și încălzirii locuinței (19,3%).

La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele și restaurante (1,6%) și cele pentru educație (0,7%). (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata