Venitul mediu al unei gospodării a fost în trimestrul II de 2.452 de lei/lună; cheltuielile au reprezentat 90,1% din total

Venitul mediu total al unei gospodării în România a fost, în trimestrul II din 2014, de 2.452 de lei/lună, în timp ce cheltuielile totale au reprezentat 90,1% din nivelul veniturilor totale, arată datele Institutului Național de Statistică /INS/, publicate luni.

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în trimestrul II 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2.452 lei pe gospodărie și 919 lei pe persoană. Veniturile bănești au fost, în medie, de 2.087 lei lunar pe gospodărie (782 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 365 de lei lunar pe gospodărie (137 lei pe persoană).

Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (51,2% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (24,4%), veniturile din agricultură (3,9%), veniturile din activități neagricole independente (2,4%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (14,9%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,2%).

Diferențe de nivel și, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcție de mediul de rezidență. Astfel, în trimestrul II 2014, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 33,9% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural și cu 12,4% mai mari față de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporție de 63,5% din salarii, de 23,6% din prestații sociale, veniturile în natură reprezentând 7,3% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producția agricolă, care a asigurat 36,3% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (26,6% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile bănești din agricultură asigurând 9,7% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuție importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit și veniturilor salariale (30,0%) și celor din prestații sociale (25,8%).

Cheltuielile totale ale populației au fost, în trimestrul II 2014, în medie, de 2.210 lei lunar pe gospodărie (828 lei pe persoană) și au reprezentat 90,1% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare). Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (doar 0,4%).

Unele particularități în ceea ce privește mărimea și structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidență. Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban față de rural cu 429 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 47 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 42,3% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 18,7% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut, în trimestrul II 2014, în medie, 41,3% din consumul gospodăriilor.

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuință (apă, energie electrică și termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea și întreținerea locuinței). În trimestrul II 2014, aceasta a reprezentat 19,5% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor cu locuința cea mai mare pondere a deținut-o cheltuielile necesare funcționării și încălzirii locuinței (15,6%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele și restaurante (1,5%) și cele pentru educație (0,5%). (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata