Ziua internaţională a limbilor materne

În cadrul celei de-a treizecea sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO (noiembrie 1999), a fost adoptată Rezoluţia 37, care recomanda Naţiunilor Unite măsuri clare privind promovarea diversităţii lingvistice, a multiculturalităţii şi a valorilor culturale universale prin intermediul reţelei globale de informaţii, internetul.

Celebrarea Zilei internaţionale a limbilor materne este unul dintre principalele obiective spre care se îndreaptă eforturile UNESCO în ceea ce priveşte promovarea diversităţii lingvistice şi a unei educaţii în acest spirit.

Pentru 2014 tema aleasă: „Limbile locale pentru cetăţenie globală: focus pe stiinţă”, susţine necesitatea unui accent continuu pe educaţia multilingvă în condiţiile recunoaşterii marilor valori acumulate de comunităţi, de-a lungul secolelor.

Referitor la tema anului, directorul general al UNESCO, Irina Bokova, subliniază în mesajul său: ”Limbile locale sunt limbile cele mai vorbite în prezent în domeniul ştiinţei.

Ele sunt, de asemenea, cele mai ameninţate. Prin excluderea limbilor, vorbitori sunt privaţi de dreptul lor fundamental uman la informaţiile ştiinţifice.”

În statele membre ONU, Ziua internaţională a limbilor materne este marcată prin organizarea a diferite manifestări culturale, seminarii, conferinţe, concursuri pe teme culturale, lingvistice şi educative, de către autorităţile guvernamentale, universităţi, institute de cercetare, culturale şi asociaţii culturale şi de tineret. Acţiunile sunt susţinute de toate mijloacele media.

Este semnificativ faptul că în ultimii ani UNESCO a elaborat un şir de documente care conţin referiri asupra limbilor. Este vorba despre Declaraţia universală privind diversitatea culturală şi planul de acţiuni (2001), Convenţia privind salvgardarea moştenirii culturale intangibile (2003), Recomandările privind promovarea şi folosirea accesului multilingv şi universal în cyberspace (2003) şi Convenţia privind protecţia şi promovarea diversităţii creaţiei culturale (2005). Dar angajamentul UNESCO poate fi efectiv numai dacă va fi la unison cu aspiraţiile întregii comunităţi internaţionale politice, ştiinţifice, educaţionale şi culturale.

La nivel mondial, există aproximativ 7.000 de limbi materne. Conform ”Atlasului limbilor în curs de dispariţie”, editat de UNESCO, în anul 2001, pe parcursul a câteva generaţii, mai mult de 50% dintre acestea sunt ameninţate de dispariţie.

În 2000, a fost pentru prima oară când această zi a fost celebrată de Organizaţia Naţiunilor Unite, urmărind o conştientizare deplină a tradiţiilor lingvistice şi culturale în întreaga lume şi implicit promovarea solidarităţii bazate pe înţelegere, toleranţă şi dialog.

La 16 mai 2007, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 61/266 a solicitat statelor membre „să promoveze conservarea şi protecţia tuturor limbilor utilizate de către popoarele lumii”.

Prin aceeaşi rezoluţie, Adunarea Generală a proclamat anul 2008 ”Anul Internaţional al Limbilor”, pentru a promova unitatea în diversitate şi înţelegere internaţională, prin multilingvism şi multiculturalism. UNESCO a fost desemnată să coordoneze activităţile desfăşurate cu această ocazie. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata